дом Новини Заместник-кметът Хабибе Расим участва в националната конференция за адаптация към климатичните промени...

Заместник-кметът Хабибе Расим участва в националната конференция за адаптация към климатичните промени в градска среда

0
ДЯЛ

Заместник-кметът на Община Разград с ресор „Строителство и устройство на територията“ Хабибе Расим участва в национална конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Форумът се проведе на 26 април 2024 г. в София.

На конференцията представители на местните власти и други организации и институции обсъдиха как да се подготвят градовете за рисковете от градски наводнения и суша, ефекта на градския топлинен остров, градските свлачища, как да се запази здравето и живота на гражданите, как да се опази градската инфраструктура и градската природа.

Конференцията бе част от проект, по който през последните три години осем общини в България в партньорство с Националния доверителен екофонд, Норвежката асоциация на местните и регионапните власти и Западнонорвежкия изследователски институт (WNRI) работиха за усъвършенстване на капацитета на местните власти за анализ на политики за адаптация към климатичните промени в градска среда, вземане на решения и прилагане на пилотни мерки за адаптация към специфичните за градовете заплахи и рискове в резултат на изменението на климата.

Това са първи мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени в градска среда. Отчетени и анализирани са заплахите и рисковете за всяко от осемте населени места и така е направен изборът на мерки за всяко от тях. След като стартира изпълнението на конкретните мерки, общият експертен екип на общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора се насочва към обсъждане на възможности за усъвършенстване на политиките, законодателството и на образователните програми. В тези дискусии се включват и експерти, университети, професионални камари.

Именно това беше и целта на конференцията — да се представят пред широк кръг от заинтересовани страни философията и практическото изпълнение на проекта, както и да продължи обсъждането на основни теми, свързани с политиките, законодателството и образованието в областта на адаптация към климатичните промени. Постигна се разбиране, че моделът, създаден в партньорския проект, може да се приложи в останалите общини в България. За целта ще са необходими още по-мащабни институционални инициативи за подобряване на капацитета на местните власти, на всички заинтересован институции и професионaлни общности.