дом Новини Днес бе открита строителна площадка по проекта за възстановяване на уличното осветление...

Днес бе открита строителна площадка по проекта за възстановяване на уличното осветление по ул. „Княз Борис“ на изхода към Кубрат

0
ДЯЛ

Днес бе открита строителна площадка и определена строителна линия за възстановяване на уличното осветление на изхода на Разград към Кубрат – по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел.подстанция „Разград“.

Това се случва след провеждане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, извършване на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор, на обект „Възстановяване на улично осветление /УО/ по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел. подстанция „Разград“. След приключване на поръчката бе подписан договор с „Електроинвест“ЕООД, който е предложил оферта за реализацията на инициативата в размер на 48 500 лв.

Срокът за извършване на строително-ремонтните работи е 45 дни от датата на подписване на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

Проектът предвижда ремонтиране на съществуващата стълбовна част, както и добавяне на 6 нови стълба, след което общият им брой ще стане 51. На тях ще се монтират общо 102 осветителни тела с висока енергийна ефективност, като се спазят всички нормативни изисквания за осветеност.

Не се предвижда затваряне на движението в посока изхода от Разград към Кубрат по време на строително-ремонтните работи, но се призовават водачите на МПС да бъдат внимателни при преминаване край участъците, в които се извършват строително-ремонтни работи.

Припомняме, че от началото на годината това е втора инициатива на ръководството на Община Разград за подобряване осветеността на входно-изходните пътни артерии на града. Предходният проект бе за изграждане на нови стълбове и осветителни тела в посока Търговище. Етапът на реализация на този проект е подготовка за въвеждане в експлоатация.           

С изграждането на улично осветление в двата основни подхода на Разград ще се подобри безопасността при движение на превозни средства и пешеходци в тези райони.