дом Новини ОИЦ – Разград завърши пролетната обиколка из Лудогорието

  ОИЦ – Разград завърши пролетната обиколка из Лудогорието

  0
  ДЯЛ

  Впериода от 20-ти март до 9-ти април екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационни срещи в 7-те общини от областта. Изнесените приемни бяха на тема „Актуални и предстоящи евровъзможности през 2024 година”.

  Участваха 150 представители на местните и регионални власти, образователни институции,  читалища, неправителствения сектор, фирми, местните инициативни групи, земеделски производители и стопани, безработни и граждани.

  Експертите от ОИЦ предоставиха информация за над тридесетподходящи за регионавъзможности (актуални и предстоящи) за финансиране на проекти от европрограмите в периода 2021-2027 г.

  Стана ясно, че интересът на бизнеса е насочен към изграждане на мощности от възобновяеми енергийни източници, със съоръжения за съхранение и въвеждане на иновативни технологии и процеси във фирмите. Интерес бе проявен и към предстоящата процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”.

  Работодатели и безработни неактивни граждани се запознаха с двете процедури: „Нови умения” и „Започвам работа – Компонент 3” по Програма „Развитие на човешките ресурси”, с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Представители на фирми споделиха своята готовност да повишат квалификацията на свои служители, с цел създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

  Представители на местните власти заявиха готовност и желание да кандидатстват при обявяването на втория прием на Концепции за интегрирани териториални инвестиции.

  Образователни институции и НПО имаха интерес към активната процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт” на Програма „Образование2021-2027 г., а в някои от общините споделиха, че вече подготвят свои проекти.

  Млади хора и преподаватели се интересуваха от възможностите, които дава Програма „Еразъм+” 2021-2027 г. – мобилност на обучаеми и персонал в секторите – училищно и професионално образование, въвеждане на иновативни педагогически практики, насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици.

  Младежи проявиха интерес към програма „Еразъм за млади предприемачи”, чрез която с посредничеството на три български организации могат да участват в трансгранична програма за обмен, предоставяща на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни мениджъри в чужбина.

  Млади фермери и малки земеделски стопанства се интересуваха от предстоящите възможности за модернизиране на стопанствата си.

  От местните инициативни групи споделиха, че са договорени бюджетите им за проекти от настоящите стратегии за ВОМР и очакват началото на процеса за кандидатстване с новите.

  Посетителите на изнесените приемни получиха резюмета на интересуващите ги възможности за еврофинансиране, информационни материали и брошурата на ОИЦ – Разград „Програмите 2021-2027 г.”.