дом Новини Кметът Добрин Добрев подписа колективен трудов договор с представители на две синдикални...

Кметът Добрин Добрев подписа колективен трудов договор с представители на две синдикални организации в областта на здравеопазването

0
ДЯЛ

Кметът на Община Разград Добрин Добрев подписа днес колективен трудов договор с представители на две синдикални организации в областта на здравеопазването: Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Медицинска федерация на КТ „Подкрепа“.

Подписването на документа е резултат от конструктивни преговори и усилия за сътрудничество, които допринасят за по-доброто детско и училищно здравеопазване. В разговорите със синдикалистите участва и ресорният заместник-кмет Елка Неделчева.

Община Разград подкрепя и насърчава диалога и сътрудничеството с медицинските специалисти, които играят ключова роля в осигуряването на качествени здравни грижи.

Този акт засилва ангажимента на Община Разград към здравето и благополучието чрез подобряване на условията на труд и заплащане на медицинските специалисти в областта на детското и училищното здравеопазване. Договореностите включват работни заплати, отпуски, както и допълнително материално стимулиране.

Община Разград се ангажира да продължи да работи в партньорство със синдикатите и медицинските специалисти за подобряване на условията на труд и качеството на здравните грижи за всички жители на общината.