дом Новини Ученици от седем училища се включиха в конкурса за класови дейности, той...

Ученици от седем училища се включиха в конкурса за класови дейности, той продължава до края на март

0
ДЯЛ

Ученици от седем училища от община Разград вече се включиха в конкурса за класови дейности, който се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. Това е трето издание на инициативата, чиято основна цел е превенция на агресията чрез позитивни екипни дейности.

Идеята на Комисията да активизира учениците от основните училища за извършване на екипни класови дейности, чрез които да се развиват личностните качества на децата за толерантност, позитивна комуникация, разбирателство, добротворство, приятелство, уважение и зачитане на правата на различните и този път срещна отклика на множество паралелки и техните преподаватели. Досега активно се включиха класове от:  ОУ ”Н. Икономов”, ОУ „Ив. С. Тургенев”, ОУ „В. Левски”, СУ „Хр. Ботев”,  ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ОУ „Отец Паисий” и ОУ“Елин Пелин“ с. Стражец. Предимно класове от начален етап проведоха интересни събития по включените в Превантивния позитивен календар за 2024 г. дати: 1март-Баба Марта, 8 март – Световен ден на съня, 20 март Международен ден на приказката и Международен ден на щастието.

Предстоят инициативите, посветени на Международния ден на театъра – 27 март.

Съгласно регламента на Конкурса участниците представят в Местната комисия подробна информация за същността на проведеното събитие, придружени с видеоматериали от провеждането. Много от събитията бяха и лично посетени от представители на комисията, които съпреживяха лично прекрасните тържества. Срокът за участие е до края на месец март, след което жури, определено от Комисията, ще оцени съответствието на проведените инициативи на целите на конкурса и тяхната креативност.

Тазгодишният награден фонд е в общ размер 5000 лв. В конкурса могат да участват паралелки в две възрастови групи – 1-4 и 5-7 клас.

Награждаването ще се извърши през месец април.