дом Завет В Областна администрация се проведе работна среща за опазване на пчелите

В Областна администрация се проведе работна среща за опазване на пчелите

0
ДЯЛ

Днес, 15 март, в Областна администрация се проведе работна среща във връзка с прилагането на Наредба №13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Участваха представители на  Областния браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“ – град Разград, Общинско браншово пчеларско сдружение – гр. Кубрат, представители на Областна дирекция по безопасност на храните, представители на Областна дирекция „Земеделие“ и на Сдружение на зърнопроизводителите в Лудогорието. На срещата бяха поканени и овощари и представители на малинопроизводителите и ягодоплодните, които обаче не взеха участие в нея.

Заседанието бе открито и водено от заместник областния управител Ивелина Игнатова. „Целта на срещата е да набележим проблемите пред различните браншове и да окажем съдействие за тяхното решаване“, каза Игнатова. Тя изложи, че за създаването на Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) Областна администрация има значителен принос, а ефектът от нейното функциониране беше потвърден от всички участници в срещата. Добрите взаимоотношения на пчелари и земеделци са необходими и на двете страни, изгодата е взаимна. Подобен диалог е необходим и с овощарите, с оглед спазване на задължението им за оповестяване третирането на овошките в системата.

40 139 са регистрираните пчелни семейства  в област Разград, по данни на Областна дирекция „Земеделие“. Февзие Мехмед, старши експерт от дирекцията съобщи, че от септември 2023 до вчера са регистрирани 185 земеделски стопани, с основна дейност пчеларство, а през предходната стопанска година (2022/2023) те са били 275. 

Д-р Върбан Петков, директор на ОДБХ,  съобщи, че от днес – 15 март, са в готовност екипи от дирекцията, които ще могат да реагират на подаден сигнал за нерелаглемтирано пръскане, в рамките на един час, дори и в празничните и почивните дни. През изминалата година няма получени сигнали за нерегламентирано пръскане с препарати, които застрашават живота на пчелите, стана ясно от изложението на Стоян Стоянов инспектор в ОДБХ. Експертите от ОДБХ отчетоха като недостатък това, че те нямат достъп до ЕПОРД и проверката на един такъв сигнал е изключително усложнена.

Обсъдиха се проблеми, касаещи регистрирането на голям брой животновъдни обекти, със значителен брой пчелни семейства, на малки разстояния един от друг, което води до снижаване добива на пчелен мед и повишаване риска от разпространение на болести.

Участниците в срещата обсъдиха и приеха предложения на браншовия съюз на пчеларите, изложени от Ивайло Гавазов,  да се изпрати официално искане до министерство на земеделието и храните за предоставяне на достъп на ОДБХ към системата ЕПОРД, както  и тя да се надгради, като се добави допълнителна информация с името на възложителя на растително защитни дейности и телефон за връзка с него.