дом Новини Заместник-кметът по хуманитарни дейности Елка Неделчева встъпи в длъжност днес

Заместник-кметът по хуманитарни дейности Елка Неделчева встъпи в длъжност днес

0
ДЯЛ

Заместник-кметът на Община Разград по хуманитарни дейности Елка Неделчева встъпи в длъжност днес, 1 март.

Тя е завършила ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“-Велико Търново специалност „Българска филология“, има и следдипломна специализация в ШУ“Еп. Константин  Преславски“, както и втори клас квалификация от Института за повишаване квалификацията на учителските кадри „Д-р Петър Берон“-Варна.

Трудовият стаж на Елка Неделчева е предимно в образователната сфера, работила е и в местната и регионална власт, както и в частния сектор.

Първото й работно място е в Техникум по икономика „Димитър Благоев“ в Разград като преподавател по български език и литература. Последователно работи като: методист в ОПД“Цоньо Каракашев“ и ЦРД; преподавател по български език и литература в ОУ“Христо Ботев“-Дряновец; редактор във вестник „Гледища Днес“; главен експерт „Връзки с обществеността“, началник отдел „Духовни и младежки дейности“ и „Култура и туризъм“ в Община Разград; началник отдел „Регионално развитие и управление на проекти и програми“ в Областна администрация“, управител на „Евроконсулт проект“ЕООД, от 2010 г. до края на февруари 2024 г. е директор на ОУ“Г.С.Раковски“-с.Раковски.

Елка Неделчева е три мандата общински съветник в Общински съвет-Разград.

Тя заема четвъртата позиция на заместник-кмет в Община Разград. Според новата структура на Общинска администрация в нейния ресор са отделите: „Образование, младежки дейности и спорт“, „Социални дейности и здравеопазване“, „Култура, туризъм и международни връзки“, както и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.