дом Новини Област Разград иска финансиране от 4,5 млн.лв. за превенция срещу бедствия

Област Разград иска финансиране от 4,5 млн.лв. за превенция срещу бедствия

0
ДЯЛ

Областният управител Владимир Димитров свика днес /26 февруари/ на редовно годишно заседание Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

В дневния ред присъстваше преглед на състоянието на защитата при бедствия  в общините в област Разград през 2023 г.       и разглеждане на приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2024 г. Те бяха представени от Николай Атанасов,  гл. експерт в Областна администрация Разград.

На заседанието бе приет годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия през 2023 г., приет бе и план с приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2024 г.

Общо 17 искания са изпратени от всички общини на област Разград и от Областна администрация до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за превенция срещу бедствия, като общата стойност на исканото финансиране за областта е 4,5 млн.лв.                                      

 На заседанието се проведе тренировка за реагиране при обявено „бедствено положение“  със съставните части на ЕСС и общините в Област Разград.