дом Новини Отговорна работа от униформения състав на улицата очаква главният секретар на МВР

Отговорна работа от униформения състав на улицата очаква главният секретар на МВР

0
ДЯЛ

„Няма ден, в който МВР да не е фокус в общественото пространство. Да се персонифицира отговорността на всеки един служител и да се завиши контролът от страна на средния ръководен състав е приоритет“. Това заяви в Разград главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев, който присъства на годишния отчет-анализ на ОДМВР-Разград. Униформата трябва да се носи с достойноство и да излъчва силата на закона, добави главният секретар. По думите му акцент трябва да се постави върху работата на улицата и противодействие на наркоразпространението. Ръководството на МВР няма да толерира некоректно, неуважително отношение към гражданите. „Числата в отчетите не са важни, важно е как хората възприемат действията ни и дали ги одобряват“, завърши изказването си главен комисар Коцев. В присъствието на окръжния прокурор Тихомир Тодоров, председателите на Окръжен и Районен съд – Разград, областния управител и кмета на Разград бяха очертани тенденциите в динамиката на криминогенната обстановка в региона. 

В структурата на регистрираната криминална престъпност доминиращи за периода са общоопасните престъпления с относителен дял от 48 %. Престъпленията против собствеността запазват относително устойчив дял в структурата на престъпността – 26,7% от регистрираните криминални престъпления за годината. 

Ръст се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие със 57% (+12 бр.) Регистрирани са 33 престъпления при 21 за 2022 г. В селата са извършени 48,5% от престъпленията. Най-много са регистрираните случаи в РУ Разград – 18 бр. По населени места най-много са в гр. Разград и с. Стражец. При тези престъпления най-много са случаите на телесни повреди в условията на домашно насилие – 21 броя, като тук се отчита и най-голям ръст спрямо 2022 г. със 133%) (+12 броя). Пострадалите от домашно насилие в 83% от случаите са жени. 7% са деца. Само в един от случаите на домашно насилие, извършителят е жена.

При престъпленията за притежание и разпространение на наркотични вещества през 2023 г. се отчита намаление с 9,7%. Регистрирани са 65 престъпления срещу 72 броя за 2022 г. Най-много са установените случаи за притежание и разпространение на наркотици в областния град Разград- 29 бр.

Регистрирани са 70 досъдебни производства за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. 79 са били за периода на 2022 г. или намалението е с 11,4%. В селата са установени 33% от деянията (най-много в с. Беловец – 9 престъпления). По населени места, най-много са установените случаи в гр. Разград – 27 бр.

Регистрирани са 112 престъпления за управление на МПС след употреба на алкохол срещу 138 за 2022 г., което е намаление с  18,8%. В селата са установени 43% от деянията. По населени места, най-много са установените случаи в гр. Разград- 26 броя

Като основна причина за намаляване броя на престъпленията по чл.343 б от НК са предприетите законодателни мерки и изменения в Наказателния кодекс, които предвиждат изземването на МПС на водача при установен случай на управление след употреба на алкохол или наркотични вещества. Превантивната дейност от страна на служителите, работещи по линия „Пътен контрол“ в ОДМВР Разград, е завишена, като данните показват увеличение със 70% на извършените проби на шофьори за употреба на алкохол/наркотици. 

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров посочи като акцент скъсяването на периода на разследване – от установяване на дадено престъпление до постановяване на присъда, или т. нар. „наказана престъпност“. По думите му „това ще доведе до повишаване ефективността на работа, нарастване на доверието сред обществеността и запазване на положителните тенденции в дейността на двете институции“.