дом Новини Петранка Дацкова Луканчевска е новият носител на званието „Почетен гражданин на град...

Петранка Дацкова Луканчевска е новият носител на званието „Почетен гражданин на град Разград“

0
ДЯЛ

Инициаторът  и организационен създател на Капански ансамбъл-Разград Петранка Дацкова Луканчевска е новият носител на званието „Почетен гражданин на град Разград“. Предложението на Кмета Добрин Добрев бе одобрено с пълно мнозинство на заседанието на Общински съвет-Разград днес.

То започна с тържествена част – с изпълнение на химните на Република България и на Европейския съюз и ставане на крака от общинските съветници и гостите на заседанието. Сред тях бяха представители на румънския град-побратим на Разград Кълъраш – четиричленна делегация, водена от Йонут Саву – директор Публична администрация в Община Кълъраш, областният управител Владимир Димитров, бившия кмет на Община Разград Венелин Узунов.

Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева произнесе тържествено слово по повод Деня на Разград, в което обяви, че тази година всички мероприятия от културния календар на Разград през 2024 г. ще бъдат посветени и ще минат под мотото „Разград пътува през времето“. В речта си тя припомни значението на свободата – „първа необходимост във всяко общество, затова и освобождението на Разград е било чакано, желано и няма как да бъде забравено“. Г-жа Георгиева призова да бъде провокиран интересът на децата и на младите към събитията в миналото, „те ще обикват все повече своя град и своята история“. „Имаме всички дадености Разград да се превръща в красиво, уютно и модерно място, в което да се живее достойно и децата да се отглеждат спокойно. Нека ги използваме по най-добрия и разумен начин. Нека сме отговорни и да създаваме ежедневно със съзнанието, че нас няма да ни има един ден, но това, което сме дали на общността тук, то ще бъде важно и ценно за бъдещето“ – каза още председателят на Общинския съвет Галина Георгиева.

Поздрав към разградчани отправи и Йонут Саву – директор Публична администрация в Община Кълъраш. „Нашето сътрудничество, изградено върху основата на взаимно уважение и разбирателство, създаде наследство от приятелство, което надхвърля географските граници. Днес си подаваме ръце, за да споделим радостта и гордостта, които този повод носи в сърцата на всички в Разград. Нека този празник бъде символ на трайното приятелство между Кълъраш и Разград и нека нашите градове продължат да се развиват в хармония, споделяйки успехите си и подкрепяйки се в предизвикателствата, които предстоят.“ – каза г-н Саву.

За празника на града бяха получени поздравителни адреси от Президента на Република България Румен Радев, от областния управител Владимир Димитров, от кмета на Шумен проф. Христо Христов, от кмета на Попово д-р Людмил Веселинов и други.

Кметът Добрин Добрев представи докладната за удостояването на Петранка Дацкова Луканчевска със званието „Почетен гражданин на град Разград“ за изключителни постижения в областта на културата, които имат общонационално значение и цялостната й дейност в духовното развитие на град Разград. Предложението бе одобрено с 25 от 25 гласували съветници. Отличието ще бъде връчено днес на церемония от 18,00 ч. в залата на Общинския културен център.

Петранка Дацкова Луканчевска поема ръководството на първия в Разградски окръг профсъюзен дом на културата на 08.02.1966 г, четири дни преди да навърши 29 години. Тогава е студентка-задочничка четвърти курс в Софийския университет „Климент Охридски“ — специалност „руска филология“.

В прогимназията в родното с. Каменар дирижира хора на учителката по пеене и математика Петранка Катеринова. В гимназията в Разград пее в хора и свири във фанфарния оркестър на учителя Ганчо Колев. В Транспортния техникум — София пее в хора на прочутия диригент Борислав Георгиев. Получава награда за изпълнение на ролята на Tоня в пиесата „Стари другари“ на Леонид Малюгин. На жп гарите Троян и Разград организира и ръководи различни форми на художествената самодейност.

През 1965 г. е наградена със сребърната значка на Централния съвет на Българските професионални съюзи.

Следвайки разбирането, че за да има свое лице Профсъюзният дом на културата, към него трябва да бъде изградена голяма и трайна художествена формация с различна от подобни колективи в страната физиономия, Петранка Дацкова става инициатор и организационен създател на Капанския ансамбъл за народни песни и танци. За негова рождена дата се смята 18.03.1966 г., когато са назначени двамата нещатни художествени ръководители. Заедно с Ансамбъла в Дома започват работа Работническият театър, Кукленият театър за деца, школата за чужди езици, детската музикална школа за народни инструменти. Домът на културата организира различни общоградски инициативи, празнични тържества по определени поводи с трудовите колективи. През 1971 г. Петранка Дацкова постъпва, а през 1974 г. завършва с пълно отличие Академията за обществени науки – Москва и защитава научната степен „кандидат на филологическите науки“ – сега „Доктор по филология“. Красноречива оценка за нейните възможности и предпоставка за тяхната реализация е разпределението й на работа в София. Аргументите на местните ръководители, че е нужен и очакван кадър и нейната привързаност към своя град обаче надделяват и тя взема решението да остане в Разград. През май 1977 г. Петранка Дацкова е избрана за Председател на Окръжния съвет за култура. Това е времето, когато започва реализацията на грандиозните планове на председателката на Комитета за култура Людмила Живкова за „откриването на света за България” и „България за свeта“, за превръщането на българите от консуматори в създатели на духовни ценности. Наложителна е радикална промяна и в структурата, и в съдържанието на дейността на съветите за култура. Насочването й към промяна в отношението на обществеността към духовната култура. Започва изграждането и утвърждаването на териториалните комплекси „Култура“, които поемат функциите на ръководители на културната дейност и в училищата, профсъюзните организации и аграрно-промишлените комплекси. Дирекция „Библиотеки“, създадена на базата на Окръжната библиотека проф. „Боян Пенев“, също без увеличение на щата, осъществява методическа помощ на всички библиотеки на територията на окръга, културно -масовата работа с книгата, в това число организацията на традиционните „Литературни петъци“ и националните празници „Поетични хоризонти на българката“.

По подобен принцип Окръжен исторически музей реализира задачите на дирекция „Културно- историческо наследство”, т.е. откриването, реставрацията и консервацията на паметниците на културата в Разградски окръг. Под непосредственото ръководство на Окръжен съвет за култура и специалистите от Дирекцията, всеотдайните и компетентни местни специалисти Йордан Добрев, Ганчо Добрев, Иван Хаджи Иванов, Ангел Попов, Станчо Добрев и Цоньо Петров извършват огромна работа за откупуването на къщите, съхраняването и експонирането на събраните от населението предмети, в резултат на което в Разград и Хърсово са изградени нови музейни сбирки, в Топчии – Капански етнографски комплекс и непрекъснато се разширява; попълва и обновява съществуващата такава в Побит Камък.

Най-добър атестат за стойността на личността на Петранка Дацкова са постигнатите резултати при изпълнение договорите за съвместна работа с ръководствата на всички творчески съюзи, с много столични културни институти, Научния институт за паметници на културата, Центъра за Фотопропаганда, Дома на литературата и изкуство за деца и юноши, в-к „Народна култура“ и др. Множат се съвместните инициативи и се издига тяхната привлекателност и значение и за двете страни, някои от тях са изложбите на младите карикатуристи (1972 г.), международните пленери по живопис (1982 г.), изграждането база на СБХ и ателиета за местните художници, постоянни експозиции в реставрираните тогава къщи на родени в Разград творци или изграждане на техни мемориални паметници, националните празници „Поетични хоризонти на българката“ (1975 г.) и музикалните празници „Димитър Ненов“ (1876 г.), конкурсите за млади пианисти и др.

През 1984 г. Петранка Дацкова е удостоена със званието „Заслужил деятел на културата” по предложение на Комитета за култура. И на последните две места от своя трудов път – дружество „Георги Кирков“ и Съюза на учените в България (СУБ) – клон Разград Петранка Дацкова следва своя принцип „да оставя добра следа“, където и да работи. Предложението й към научно-изследователския институт за учителите „Тодор Самодумов“ за навлизане на изкуството в учебните часове намира възторжен отзвук. На мястото на преподавателите застават диригентите на Разградския симфоничен оркестър „Димитър Ненов“ Георги Чимширов и на Капанския ансамбъл – Александър Христов, творци от столицата и разградските творчески групи.

Четири години след пенсионирането си работи като координатор на Съюза на учените в България (СУБ) – клон Разград. Възстановява отдавна несъществуващия клон. Със своя авторитет намира спомоществователи за ремонт на къщата и ресторанта на СУБ, за изплащане на натрупаните задължения на клона, за изготвяне на нова документация (старата е изгубена) и набавяне средства за издаване на първата в страната енциклопедична книга за учените от Разградски регион. Организира конференции по отделни теми, срещи с учени и специалисти от столицата, културно-масови мероприятия. Разградският клон вече се сочи от централното ръководство на СУБ като пример на останалите клонове в страната. За по-малко от две години издирва академиците, професорите и доценти или се свързва с техни наследници за събиране на биографичните материали за учените, включени в енциклопедията „Учените от Разградски регион“ (2000 г.).

От 1984 до 1989 г. е член на Пленарния състав на Комитета за култура на HP България. Автор е на статии в AOH — Москва, град Орал и в местния печат, на книгите „Страници от един летопис (1996 г.), „Големият Дацков род – клонесто дърво в палето с жилави балкански корени“ (2014 г.). Заслужил деятел на културата (1984 г.), носител на много държавни отличия: орден „Кирил и Методий“ I и II степен, на отличието „За дружба с ГДР‘. Петранка Дацкова е първият носител на наградата „Никола Икономов“.

След тържествената част сесията продължава с делова – с обсъждане на докладни записки. Заседанието се излъчва пряко от КИС 13 и на интернет страницата и Фейсбук страницата на Община Разград.

В началото на заседанието на Общинския съвет по предложение на общинския съветник Калоян Монев с минута мълчание бе отдадена почит към починалия от тежко заболяване 18-годишен разградчанин Мартин Христов, чиято съдба обедини жителите на града в подкрепа на благотворителни кампании за лечението му.