дом Лозница Областният управител откри конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ организирана...

Областният управител откри конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ организирана от БТА, представени бяха проекти на областна администрация

0
ДЯЛ

Областният управител Владимир Димитров откри първата местна конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се състоя днес в пресклуба на Българската телеграфна агенция в Разград. Проектът „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия.

Вприветствието си към всички присъстващи на форума областният управител каза: „Сближаването на страните в Европейския съюз е посоката, по която и ние се движим и всички усилия и инициативи, които я подкрепят са правилни и необходими. Това е процес на обмен на добри практики между всички, които членуват в този съюз“. Областният управител отбеляза важната роля на събития като тази конференция, които дават възможност за популяризиране на тази политика сред обществеността. „На форуми като този могат да се видят нагледно всички резултати от изпълнение на политиката на Европейския съюз на местно ниво. Разград има нужда от инициативи, на които могат да се показват вече реализираните проекти, но могат и да се водят разговори за напредъка, който се постига“, добави Димитров. Той допълни, че превръщането на Разград в модерен европейски град е обща задача и работата в тази посока е ежедневна.

С представяне на успешни проекти се включи Кметът на Община Разград Добрин Добрев.

Юлиян Данаилов, управител на Областен информационен център – Разград говори за  евросредствата и примери от други страни на Европейския съюз. Той сподели информация и за предизвикателствата и възможности пред България, Балканите и Европа.

За община на Лозница и проекти, по които се работи с европейските средства говори Данаила Савова – директор на дирекция в местната администрация.

Анализ на икономическия климат и бизнес контакти в област Разград и окръг Гюргево по трансграничен проект представиСветлин Симеонов, директор на дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Разград. Областната администрация в Разград и окръг Гюргево в Румъния успешно реализираха проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Проектът е изпълнен в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара – Разград. 

Той посочи, че Областната администрация в Разград, заедно с други регионални и местни власти, университети, работодателски организации и представители на бизнеса, се включва в проект „Ускорена дигитализация на микро, малки и средни предприятия в Северен централен район, чрез изграждане и развитие на Европейски цифров иновационен хъб”. Финансиране за него е от програма „Цифрова Европа” 2021-2027 г. Водещ партньор е Регионалният иновационен център „Амбициозно Габрово”, а партньори освен Областната управа на Разград са: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, НВУ „В. Левски” – Велико Търново, Сдружение „Startup Factory” – Русе, Община Силистра и националния Клъстер по мехатроника и автоматизация.

Предвижда се създаване на Европейски цифров иновационен хъб за Северен централен район (СЦР), който като единна точка да предоставя услуги по дигитализация на бизнеса и администрацията. Цифровият иновационен хъб за СЦР се планира да бъде изграден в Техническия университет в Габрово, а за функционирането му ще бъде ангажиран научният капацитет на участващите университети и организации. Предвижда се цифровият хъб да има децентрализирани офиси във всички други области в района – Разград, Русе, Велико Търново и Силистра. Областна администрация Разград ще осигури разкриване на такъв офис в областта, който да бъде близо до местните фирми с консултантски услуги за цифровизация, ще организира събития, демонстрации и обучителни семинари, ще извършва проучвания на нуждите от цифрови решения. 

Областната администрация е партньор и по проект The Time Travel: Digital Storytelling for Cultural Heritage Experiences, по програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.). Консорциумът по проекта включва девет партньори от пет държави от ЕС. Водещ бенефициент е Община Албуфейра, Португалия. Целта на проекта е опазване, дигитализиране, социализиране и популяризиране в целия ЕС на туристически обекти, представляващи културно-историческо наследство, чрез модерни иновативни дигитални техники – представяне и преживяване на интересни истории посредством виртуална реалност и добавена реалност. 

За проектите в сферата на образоването говори заместник-директорът на НПТГ „Шандьор Петьофи“ в Разград Ивелин Иванов. Той съобщи, че през последните 10 години гимназията е успяла да реализира повече от 15 европейски проекта на стойност около 3 млн. лв. Предстои реализирането на проекти за над 4 млн. лв. от новия програмен период.