дом Новини Областният управител се ангажира спешно да осигури помещение на Регионалния център за...

Областният управител се ангажира спешно да осигури помещение на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

0
ДЯЛ

В Областна администрация днес, 11 януари, Областният управител Владимир Димитров прие ръководството на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). РЦПППО е държавна структура към Министерството на образованието и науката и работи с деца със специални образователни потребности.
Работната среща се случи, по повод писмено искане от ръководството на Регионалния център, за предоставяне на помещение, в което да се изгради модерна, функционална и достъпна среда за работа с децата със специални образователни потребности. В момента РЦПППО се помещава в общински имот /сграда на бившия МУЦ/, който е неудобен за изпълнение функциите на Регионалния център.
По принцип Регионалните центрове ползват имоти – публична държавна собственост, затова директора на РЦПППО Милена Стоянова отправи молбата си към г-н Владимир Димитров, ако има подходящо помещение, да им бъде предоставено. „В общински имот ние не можем да правим ремонт и да оборудваме с необходимата база“, каза Стоянова. Средствата, които могат да вложат в ремонт и оборудване, за ефективна работа с децата, могат да бъдат вложени само в сграда публична държавна собственост. Помещението не може да е и извън града, трябва да бъде в областния център, тъй като обслужва цялата област Разград.
Регионалният център работи в момента с 220 деца и ученици, като има за задача да подсигури най-добри условия за децата със специални образователни потребности.
„Имаме необходимост от помещение с подходящи архитектурни и социално-битови условия“, заявиха от ръководството на Центъра. “Закупили сме оборудване за сензорна стая, а имаме оферта и за солна стая, които не можем да поставим в помещението, в което работим сега. Наложително е спешно да се преместим.“, казаха още представителите на РЦПППО.
Владимир Димитров заяви, че са огледани всички възможности и засега единствената сграда държавна собственост, която отговаря на условията е тази на бул. „България“ 15. Той се ангажира, че ще съдейства Центърът най-скоро да се премести в някое от помещенията в тази сграда и поясни, че в сгради – държавна собственост, с предимство се настаняват държавни структури.