дом Завет Пътната обстановка в Лудогорието

Пътната обстановка в Лудогорието

0
ДЯЛ

На територията на ОПУ Разград е възстановено движение за леки МПС по следните пътни участъци:

II-23 Кубрат – Русе, Завет – Исперих – граница ОПУ Силистра.

II-49 Разград – Кубрат – граница ОПУ Силистра.

II-51 Граница ОПУ Търговище – Дралфа – Чудомир – Лозница – I-2

III-205 I-2 – Разград – Исперих – Веселец

III-702 Исперих – граница ОПУ Шумен.

III-2003 I-2 – Дряновец.

III-2005 I-2 – Самуил – Хърсово – Богданци – Здравец – III-702.

III-2102 II-49 – Бисерци – Юпер – Сливо поле.

III-2302 Просторно – Сеново.

III-4902 II-49 – Побит камък – Острово.