дом Новини Областният управител инспектира състоянието на реки и дерета в областта с предписани...

Областният управител инспектира състоянието на реки и дерета в областта с предписани мерки за почистване

0
ДЯЛ

Областният управител Владимир Димитров вчера и днес инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие на обилни дъждове, биха били предпоставка за наводнение. Областна администрация извърша регулярни проверки на язовирни съоръжения, реки речни корита и дерета на територията на област Разград всяка година през пролетта и в началото на есенно-зимния сезон. Това е част от превантивна дейност, вменена на областния управител по Закона за защита при бедствия.

Настоящата проверка започна в понеделник 11-ти септември и ще продължи до края на седмицата. Освен проверка на моментното състояние на язовирните съоръжения, реки, речни корита и дерета, се извършва и такава на дадените предписания от пролетната проверка. Такива са дадени на общините Самуил, Цар Калоян, Кубрат и Разград. Най-тревожно е състоянието на речните корита и дерета в община Самуил, където по доклад на министъра на околната среда и водите от месец октомври 2022 година са изведени/приоритет/ пет потенциално опасни участъка в населените места Кривица, Богомилци, Хума, Желязковец и Пчелина. По данни на МОСВ речните корита и дерета в тези населени места са определени с приоритет първа категория за финансиране, тъй като сегашното им състояние при обилни валежи би се превърнало в опасност за живота и здравето на населението. 

Участъци с такъв приоритет са посочени и за селата Каменово, Юпер в Община Кубрат.

Участъците, които са по нареждане на областния управител, са категоризирани от втора и трета категория, тъй като са извън урбанизираната територия, което означава и извън рамките на населените места. Такъв критичен за област Разград участък е този на главен път Е70, Русе – Варна в частта от местността Дервента до Цар Калоян. При обилни валежи има предпоставки, коритото на река Хлебаровска да прелее и да блокира движението по главния път.

В тази връзка през седмицата комисия назначена от областния управител /гл. експерт от областна администрация, експерти от Басейнова дирекция – Плевен и  дирекция „Надзор на язовирни съоръжения“ – Велико Търново и инспектор от РБ на ПБЗН/ извърши проверка спазват ли се дадените предписания за най-критичните участъци в областта в община Самуил, като съвместно със зам.-кмет Севим Рамаданова посетиха един от участъците в село Богомилци и установиха, че дейността по изпълнение на дадените предписания е започнала и за село Богомилци и село Хума частично са изпълнени предписанишята, но продължава работата.

В община Разград преминаващата през село Побит камък река Топчийска също има критичен участък в посока село Каменово, като същия участък е извън урбанизираната територия. За този критичен участък има предпоставки при обилни валежи река Топчийска да нанесе щети на жилищни сгради и земеделски имоти в селото.

Областна администрация има изготвен проект за корекция и почистване на коритото на река Топчийска от село Побит камък през село Топчии до село Каменово, който е изпратен с искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Областна администрация има изготвени проекти до комисията за още 6 участъка, за които очаква финансиране за изпълнението им. През месец ноември ще бъде свикан Областният съвет за намаляване риска при бедствия, на който ще се разгледат дейностите на общините и институциите и ще се набележат мерки, които да влязат в годишните планове за намаляване риска при бедствия през 2024 година.