дом Кубрат МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ В КУБРАТ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ДГС „СЕСЛАВ“

МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ В КУБРАТ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ДГС „СЕСЛАВ“

0
ДЯЛ

На извънредно заседание в Кубрат с една единствена точка на дневния ред, местният парламент в града прие единодушно Декларация в защита на Държавно горско стопанство (ДГС) „Сеслав“. Заседанието се проведе в резултат на тревожен сигнал, който беше подкрепен от солидна подписка на заинтересовани граждани и председателя на Управителния съвет на Сдружение ловно-рибарско дружество „Сокол“, град Кубрат, от 29 август 2023 г.

Сигналът засяга отдаването на концесия на дивечовъден участък, състоящ се от държавните ловно-стопански райони „Чатал кулак“ (или „Коджа орман“), ДЛСР „Кара козу“ и „Остър меч“, включващ ловен дом, фазаново стопанство, сгради и работилница. Важно е да се отбележи, че горските територии са общинска собственост.

Общинският съвет изрази убеждението, че Община Кубрат е заинтересована страна в този въпрос и следва да бъде информирана и поискано нейното становище по бъдещата процедура за концесия. Съветниците подчертаха, че дивечът е изключителна държавна собственост, но също така подчертаха важността на благоприятни условия за неговото отглеждане, които включват териториален обхват и собственост на Община Кубрат.

Притесненията на местния парламент относно тази процедура включват и потенциалните отрицателни последици за горите и земите, които се стопанисват, както и за състоянието на дивеча. Освен това, беше подчертано, че години наред са полагани значителни усилия за изграждане на биотехнически съоръжения, провеждане на сериозна борба с бракониери и поддържане на дивечови ниви.

Председателят на Общинския съвет, г-н Юмеров, отбеляза важността на работата на 25-30 опитни служители, които се ангажират със стопанисването и охраната на дивеча, и подчерта, че тяхната работа е от изключително значение за съхранението на дивеча.

В резултат на тези разисквания Общинският съвет в Кубрат взе единодушно решение да приеме Декларация против провеждането на процедура по отдаване на концесия на държавен дивечовъден участък – ДГС „Сеслав“. В тази Декларация се изразява категоричната позиция на местната власт и широката общественост в защита на съхраненото богатство от дивеча и възпрепятстване на възможните негативни влияния на процедурата за концесия. Парламентът в Кубрат призовава за подкрепа на тази позиция, тъй като вярва, че основите на доброто бъдеще лежат върху опита и грижите, полагани през миналото и сега в настоящето.

„Считаме, че тази процедура засяга интересите на няколко Общини – Кубрат, Завет, Русе и Разград. Изразяваме становище, че това би довело до негативни резултати за горите и земите, които се стопанисват успешно към момента от ТП ДГС „Сеслав“, както и по отношение на дивеча. Биха се компрометирали огромните усилия положени от горското стопанство през годините за изграждане на биотехнически съоръжения, както и по отношение на дългогодишната сериозна борба с бракониери и поддържаните дивечови ниви. Значителен брой опитни служители-експерти, ангажирани със стопанисването и охраната на дивеча ще останат без работата, която обичат и на която са отдадени години наред“, гласи част от приетата Декларация.

Заседанието започна с едноминутно мълчание по повод обявения национален траур за жертвите на наводненията в община Царево на 5 септември 2023 г.