дом Исперих ОБЩИНА ИСПЕРИХ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНОТО ИГРИЩЕ В...

ОБЩИНА ИСПЕРИХ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНОТО ИГРИЩЕ В ДВОРА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. ИСПЕРИХ

0
ДЯЛ

Министерството на младежта и спорта одобри финансирането на проект на Община Исперих за ремонт и модернизация на спортното игрище в двора на Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Исперих.

Проектът предвижда превръщане на спортната площадка в двора на училището в модерно мултифункционално игрище, което ще разполага с условия за практикуване на различни видове спорт – баскетбол, волейбол и футбол, с подходящо спортно оборудване, специализирана настилка и трибуни за зрители.

В основно училище „Христо Ботев“ се обучават над 200 ученици, които ще могат да използват пълноценно обновеното пространство в редовните часове по физическо възпитание и спорт, а привлекателната среда ще ги мотивира за здравословни занимания и в извънучебно време.

Общата стойност на проекта е 545 540, 07 лв. с ДДС. Предвижда се изпълнението на дейностите по проекта да приключи до края на месец април 2024 година.