дом Новини Две фокус групи през тази седмица обсъждат Плана за действие за приобщаване...

Две фокус групи през тази седмица обсъждат Плана за действие за приобщаване на българските граждани от ромски произход

0
ДЯЛ

Две фокус групи ще се проведат през тази седмица по повод подготвянето на „План за действие на община Разград в изпълнение на стратегия на област Разград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2022-2023)(План за действие)“. Целта на двете дискусии е да се идентифицират проблемите, пред които се изправят представителите на общността.

Поканени да вземат участие и изразят мнение са всички заинтересовани жители на Община Разград.

Първата фокус група ще се проведе в село Ясеновец на 2 ноември, сряда,  от 10,00 ч. в кафенето на Гюнай Черкез, което се намира на главния път за Исперих-спирка.

Втората фокус група ще се проведе в Разград на 4 ноември, петък, от 10,00 ч. в  сградата на стола на Средношколско общежитие, І–ви етаж /кафе „Зайо Байо“/ ул. “Н.Й.Вапцаров” №10.

Проучването ще се извърши от СНЦ „Асоциация Интегро“-Разград.

Повече информация заинтересованите да участват във фокус групите могат да получат от Емануил Николов, мл. експерт „Етнически и интеграционни въпроси“ в отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград, тел. 084/618 129 и имейл: eiv@razgrad.bg, а с поканата за участие могат да се запознаят от сайта на Община Разград: Община Разград – П О К А Н А за участие във фокус група (razgrad.bg).