дом Новини Започнаха текущи ремонти в източната част на жк „Орел“

Започнаха текущи ремонти в източната част на жк „Орел“

0
ДЯЛ

В изпълнение на обществена поръчка започнаха текущи ремонти в източната част на жк „Орел“. Предметът на обществената поръчка е „Извършване на текущ ремонт по обособени позиции-Обособена позиция 1 „Текущ
ремонт на улици, паркинги и междублокови пространства в гр. Разград и алеи в Нов гробищен парк в гр. Разград“ и Обособена позиция 2 „Текущ ремонт улици в населените места на община Разград“. И по двете обособени позиции след проведени процедури са подписани договори с „Пътно строителство“АД.

Районът, в който се асфалтира в жк „Орел“, не бе включен в приключилия през 2019 г. проект за благоустрояване на квартала и впоследствие подобряването на инфраструктурата в източната част на квартала бе обявено за акцент в намеренията на настоящото ръководство на Община Разград за извършване на ремонтни дейности. Припомняме, че асфалтиране на паркинги и междублокови пространства в „Орел“ бе извършено и миналата година, като ремонтните работи включваха 600 тона асфалт. През настоящата година асфалтът е 700 тона и част от него вече е по пътните участъци в „Орел“. Асфалтирано е в района на Пенсионерския клуб в „Орел“, а утре, събота, ще се асфалтира вътрешният двор до блок 7. Асфалт е предвиден и по маршрута на автобусна линия №5 при денонощния паркинг, както и вътрешноквартална връзка между ул. „Добровска“ и околовръстното пред денонощния паркинг, както и свързване на вече прокарани трасета.

По тази обществена поръчка започнаха и текущите ремонти по населени места. Приключи асфалтирането в 4 села: Благоево, Дряновец, Осенец и Балкански. Следващата седмица ще се извършват ремонти в Побит камък и Дянково.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за текущи ремонти по двете обособени поръчки бе 631 405,00 без ДДС.