дом Новини ОИЦ-Разград представи възможности за финансиране на проекти през 2022 година

ОИЦ-Разград представи възможности за финансиране на проекти през 2022 година

0
ДЯЛ

На 23 февруари екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране на проекти”.

Събитието се състоя онлайн в платформата ZOOM и в него се включиха над 45 представители на широката общественост от Лудогорието и други райони на страната – от средите на бизнеса и подпомагащи го организации, земеделски производители, местни власти, неправителствения сектор, местни инициативни групи, експерти и бенефициенти на евросредства, културни, социални и образователни институции.

Експертът от ОИЦ – Разград Емил Чанков представи над 40 възможности за финансиране на проектни предложения от европрограмите и други източници през 2022 година, които са подходящи за кандидати от Разградска област.

Участниците се запознаха с актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, която продължава да се изпълнява със свободния  финансов ресурс по нея.

Разяснени бяха и възможностите, които са активни или предстоят на териториите на общините Исперих, Завет и Кубрат, където се изпълняват стратегии за Водено от общностите местно развитие.

Представени бяха параметрите на проектите и графиците за кандидатстване по програмите „Еразъм+”, „Европейски корпус за солидарност”, „Граждани, равенство, права и ценности” (CERV), „Творческа Европа”, LIFE и Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав”.

Стана ясно, че различни програми, изпълнявани от Агенцията по заетостта, Фонд „Социална закрила” и Агенцията за хората с увреждания, финансирани от държавния бюджет, също могат да бъдат от полза за работодатели, безработни, местните власти и неправителствения сектор в изпълнението на техните дейности.

В края на срещата от ОИЦ – Разград припомниха ангажираността си своевременно да уведомяват потенциалните бенефициенти, за да получават те възможно най-бързо необходимата информация за кандидатстване по тези и други възможности на различните програми.

Представеното в рамките на събитието може да се види тук: Финансиране на проекти_Февруари_2022

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.