дом Завет НСИ: 1 270 лева е средната брутна работна заплата в Разградско през...

НСИ: 1 270 лева е средната брутна работна заплата в Разградско през четвъртото тримесечие на 2021 година

0
ДЯЛ

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2021 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 0.8%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2021 г. в обществения сектор са 8.3 хиляди, а в частния – 17.1 хиляди. Спрямо края на септември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.8%, а в частния сектор – с 2.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, а в частния сектор – с 1.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2021 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2% и „Образование” – 11.6%.

През четвърто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 3.5% спрямо същия период на 2020 г. и достига 1270 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено намаление с 6.1%. В обществения сектор получават средно 1458 лв., а в частния – 1182 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през четвъртото тримесечие на 2021 г., област Разград е на 15-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 2192 лв., Враца – 1527 лв. и Варна – 1478 лв., а най-ниско в Кюстендил – 1060 лв.,  Видин – 1068 лв. и Благоевград – 1073 лв.