дом Новини На тържествена сесия на Общински съвет-Разград бяха утвърдени двама нови Почетни граждани...

На тържествена сесия на Общински съвет-Разград бяха утвърдени двама нови Почетни граждани на Разград

0
ДЯЛ

На тържествена сесия на Общински съвет-Разград днес бе приета единодушно с 26 гласа „за“ докладна записка с предложение художникът Тодор Тодоров и изпълнителният директор на ПФК“Лудогорец 1945“ Ангел Петричев да са тазгодишните носители на отличието „Почетен гражданин на Разград“.

Посветеното на 28 януари – Празника на Разград – заседание на местния парламент започна със ставане на крака от страна на съветниците и официалните лица, докато в залата звучаха Химнът на Република България и Химнът на Европейския съюз.

Тържествено слово по повод празника произнесе председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев. В него той припомни приноса на жители на Разград и региона в освободителните борби. Свързани с региона са и 68 опълченци, от тях 15 са родени в Разград. Г-н Ненчев посочи, че повод за гордост е и жестът на признателност от жителите на града, посрещнали освободителите преди 144 години. Първият в България Мавзолей-костница на руските воини е изграден с дарения от местните хора в Разград. Председателят на местния парламент завърши речта си с призив да запазим и предадем на следващите поколения родолюбието и обичта към родния край на предците ни.

Приветствие към жителите на Разград от трибуната на местния парламент отправи и Областният управител Деян Димитров. Той прочете поздравителен адрес до ръководството на Община Разград и жителите на общината.

Поздравителни адреси бяха получени и от: Администрацията на град Орел, Русия – Юрий Николаевич Парахин; Сенатора на Руската Федерация – Василий Николаевич Иконников; Генерално консулство на Русия в град Русе – Андрей Громов; Народно събрание на Република България – Ива Митева – зам.-председател на Народното събрание; Парламентарната група на ДПС; Министерство на образованието и науката – Димитър Асенов; Военно окръжие Разград – Диян Желев; „Биовет АД“ – клон Разград – управител Теменуга Газдова; Диагностично-консултативен център – Разград – управител д-р Николай Денев.

Докладната записка с номинациите за двама нови Почетни граждани бе представена пред Общинския съвет от нейния вносител Кметът на Разград Денчо Бояджиев. В докладната се уточнява, че предложенията за отличието, внесени в общинска администрация, бяха общо пет, но при прилагане на Правилника за символите, почетените звания, наградите и паметните знаци на Община Разград на съвместно заседание на комисиите по образование и култура, както и на председателите на групи, бе проведено гласуване и бяха определени двете номинации, получили най-много гласове – Ангел Петричев с 15 гласа и Тодор Тодоров – с 10.

Номинацията за Тодор Тодоров е за цялостната му дейност за духовното и културно развитие на Разград и за блестящото му творчество, чиито високи естетически критерии излизат извън рамките на града,
страната и имат европейско измерение, а за Ангел Петричев – за изключителните постижения в развитието на футболния спорт в град Разград, за спечелване на рекордните десет последователни титли по футбол на Република България, както и заради цялостната му дейност за популяризирането на спорта, физическото възпитание и духовното израстване на младото поколение на Разград и Лудогорието.

Връчването на отличията се проведе малко по-късно във фоайето пред заседателната зала на Общински съвет-Разград. По здравословни причини Тодор Тодоров не присъства на церемонията, от негово име отличието получи неговата дъщеря Катя Даскалова, чието професионално развитие е също в сферата на изобразителното изкуство. От негово име тя благодари както на Инициативния комитет, който го номинира за отличието, така и на местната власт за признанието. Г-н Петричев лично получи приза и развълнувано благодари за честта да е Почетен гражданин на Разград. Той заяви, че обича Разград, тук е и в делник, и в празник и обещава да е насреща не само по отношение на въпроси от сферата на футбола, но във всяка сфера, в която може да бъде полезен. Допълни, че харесва Разград, защото през 11-те години, в които живее тук, е установил, че градът се движи стъпка по стъпка нагоре, че това е град, в който се гради, а не се руши, строят се фабрики, кооперации, спортни съоръжения. За Петричев Разград е не само град на футболни шампиони, а и на шампиони в други сфери – лека атлетика, колоездене, бокс, борба, шахмат, което е доказателство, че се работи много правилно в областта на спорта. Петричев изрази увереност, че с ентусиазма, с който се работи, Разград ще си върне и славата в баскетбола. Футболният деятел посвети отличието на своя екип, който се състои предимно от млади жители на Разград.

Двамата нови Почетни граждани на Разград получиха поздравления и от Кмета Денчо Бояджиев, който пожела на Тодор Тодоров най-вече здраве, а на Ангел  Петричев – още поне 10 шампионски титли с „Лудогорец“. Кметът допълни, че и двамата лауреати са изключително популярни и с конкретни заслуги към развитието на Разград.

Музикален поздрав към новите Почетни граждани на Разград и към присъстващите на церемонията бе изпълнението на солистката на Капански ансамбъл-Разград Анна Сербезова на песента „Бела съм, бела, юначе“.

В деловата част от заседанието на Общински съвет-Разград бяха приети още седем докладни записки. Сред тях най-много дискусии предизвика Докладна записка с вх.№21/18.01.2022 г., внесена за разглеждане от кмета на Община Разград Денчо Стоянов Бояджиев, относноПриемане на Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград за учебната 2022/2023 година.

Съобразно Наредба 10/01.09.2016 г. подобни системи се разработват в населените места с повече от едно училище, нормативният документ е в сила от 2016 г. За пръв път тази година на Общински съвет-Разград бе предложен вариант за система с критерии за класиране при осъществяване на училищния прием, включващ и прилежащи райони за шестте училища в Разград с прием за първи клас. Водещ е критерият за близостта на училището до адреса на живеене на бъдещия първокласник, но системата включва и други критерии. За по-голяма прецизност общинският съветник от ДПС д-р Левент Апти предложи критериите, включително и допълнителните – да се точкуват, което ще запази възможността родителите да запишат детето/децата си в предпочитаното от тях школо, дори ако то не е най-близкото до дома им и не попада в прилежащия им район по водещия критерий. Предложението бе прието от мнозинството местни парламентаристи. Общинският съветник от групата на ВМРО-Кауза Разград Калоян Монев предложи да бъде добавен още един критерии към допълнителните – за деца, които се отглеждат от един родител с влязло в сила решение за родителски права.

В цялост включително двете постъпили предложения, както и част от постъпилите предложения по време на предварителното публикуване на проекта, докладната бе приета с 13 гласа „за“, 10 „против“ и 2 „въздържал се“. Според информация, оповестена по време на дискусията от експерти в отдел „Образование“ децата, които през есента се очаква да тръгнат в първи клас в Разград, са общо 305, като разпределението е следното: СУ“Христо Ботев“, включващо прилежащия район заедно с децата от село Благоево – 27; ОУ“Васил Левски“, включващ и селата Пороище, Ушинци и Радинград – 40; ОУ“Н.Й.Вапцаров“ – 51; ОУ“Ив. С.Тургенев“ – 77; ОУ“Н.Икономов“, включително жп гара Разград и Гецово – 87; ОУ“Отец Паисий“, включително Мортагоново – 23.

На сесията бяха приети и докладни за: утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина на физически и юридически лица; докладна с предложения от общинския съветник Пейчо Георгиев за ефективно сметосъбиране и сметоизвозване; Програма за международна  дейност на Община Разград през 2022 г.; Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2022 г.; определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/23 г.; разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план.