дом Лозница Шампанско поля първата копка за началото на проекта за основен ремонт и...

Шампанско поля първата копка за началото на проекта за основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница

0
ДЯЛ

С водосвет, символична „първа копка“ и встъпителна пресконференция вчера /12.01.22г./ се даде старт на дълго чакания проект за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“. Проектът е на обща стойност 1 502 144.95 лв., от които: финансиране от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз – 1 189 976.48 лв., национолно съфинансиране – 209 995.85лв. и собствен принос на Община Лозница в размер на 102 172.62 лв. Срокът за изпълнение е до 24 май 2022 г.

Символичното начало на строително монтажни и ремонтни дейности в единствената гимназия в общината бе поставено с ритуално чупене на бутилки шампанско.

На церемонията, която се проведе във фоайето на учебното заведение присъстваха кметът на Община Лозница Севгин Шукри, заместник-кметовете Гюкчан Ахмед, Мехмед Билялов и Ферди Ахмедов, началникът на Регионално управление на образованието – Разград Ангел Петков, представители на фирмите изпълнители на договорите „Медия Интер Груп“ ЕООД гр. София, „Техно Енерджи“ ООД гр. София , на строителния надзор по проекта „Ати консулт” ЕООД гр. София, проектантския екип „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр. Шумен, които ще осъществяват авторски надзор по време на строителството, както и служители от общинската администрация, експерти, гости и медии.

След молитва и водосвет за здраве, кметът на община Лозница Севгин Шукри поздрави гостите и гражданите, като отбеляза, че е от съществено значение да се създадат подходящите условия и че с реализацията на целите на проекта най-удовлетворени ще бъдат възпитаниците на гимназията. „В тези тежки времена, в които се одобри проекта и се очертава да се изпълни, вещаят само едно, че всички ние трябва да сме зорки и много внимателни в работата от началното до края, за да може това училище да процъфти и да се случи нещо хубаво.“, сподели в приветствената си реч още той.

На тържественото събитие стана ясно, че ще бъдат обновени всички тротоарни и асфалтови настилки на прилежащото дворно пространство. По традиция присъстващите бяха нагостени с питки с мед, осигурени от Хлебозавод Лозница, поднесени от момичета в национални носии, които след това поздравиха гостите с народен танц.

По-рано през деня бе дадена встъпителна пресконференция, на която бяха представени параметрите на проекта. Събитието бе открито кмета на Лозница Севгин Шукри с участието на всички ангажирани лица.
Главната цел на проекта е да се подобри образователната инфраструктура на ПГВМЗ „Александър Стамболийски” в гр. Лозница, чрез строително монтажни и ремонтни дейности, вкл. внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и такива, осигуряващи достъп до сградата и участие в учебния процес на хората със затруднена мобилност, като: изпълнение на подемна платформа на югозападния вход, изграждане на подемна платформа в окото на стълбите, на всички етажи ще се изгради по едно санитарно помещение за хора в неравностойно положение, а във физкултурния салон ще се обособи отделна съблекалня и тоалетна за хора в неравностойно положение.

Проектът е финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” с договор № BG16RFOP00-B.0020043C01 от 24.09.2020 г. , сключен между УО по процедурата Министерство на регионалното развитие и благоустройството и бенефициента Община Лозница.


Освен по ОП Региони в растеж, Община Лозница има собствен принос в проекта,  проектът се финансира и със собствени средства на общината, а именно ще се рехабилитира дворното пространство.
Началникът на Регионалното управление на образованието в Разград благодари на ръководството на Община Лозница за това, че се проявяват като добри стопани и за пръв път в общината влиза такава сериозна инвестиция, „с които средства се надявам да обновим материално-техническата база и в крайна сметка наистина да подобрим условията, при които се учат учениците и при които работят учителите. Наясно сме, че когато имаме добра материално-техническа база и квалифицирани специалисти резултатите са постижими.“, подчерта Петков, като пожела качествено и безпроблемно изпълнение на проекта, защото всичко се прави в името на децата.


Директорът на професионалната гимназия Ниязи Ниязиев уточни, че в дневна форма се обучават 200 ученици в дневна форма, които в началото на втория срок ще бъдат временно преместени в друга сграда. До приключването на ремонта занятията ще се провеждат в СУ „Христо Ботев“. Той увери, че ще се създаде необходимата организация за провеждане на нормален учебен процес. Ниязиев допълни, че приема с оптимизъм добрата новина, като заяви, че с вяра към по-добро ще се преодолеят всички трудности, и пожела след ремонта да имат много поводи за гордост и добро настроение. „Тази година се навършват 60 години от създаването на гимназията и се надявам това да бъде един хубав подарък за годишнината.“

С изпълнението на проекта ще се постигнат следните общи цели:

1. Подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на образователната инфраструктура, което ще допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.

2. Насърчаване на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор и създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот.

3. Подобряване на икономията на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, опазване здравето и живота на учениците. Мерките ще осигурят рентабилна експлоатация на сградите, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри образователни дейности на населението.

4. Повишен капацитет на сградата, който ще позволи да се увеличи приема на ученици.

Основният Договор за изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ – гр. Лозница“, финансиран от ЕФРР към ЕС по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. бе подписан на 17 декември 2021г.