дом Завет ОИЦ Разград – 10 години партньор на местните общности за развитие на...

ОИЦ Разград – 10 години партньор на местните общности за развитие на Лудогорието

0
ДЯЛ

На заключителна за годината пресконференция с журналисти от национални и регионални медии екипът на ОИЦ – Разград представи информация за напредъка по изпълнението на европрограмите в региона към края на 2021-ва година. От началото на програмния период 2014-2020 г., до момента, на територията на Разградска област са приключили или се изпълняват 624 проекта на обща стойност над 156 млн. лева. Ръстът в сравнение с третото тримесечие на годината е 25 проекта и над 1,4 млн. лева инвестиции.  

 

Представени бяха и основни моменти от проекта на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за периода 2021-2027 г.

 

Направен бе обзорен преглед на постигнатото от ОИЦ – Разград през 10-годишния период на неговото функциониране. Стана ясно, че са проведени над 400 информационни събития в област Разград с 13 000 участници в тях. Офисът на ОИЦ на бул. „България” №34 е посетен от 10 000 граждани. В печатните и електронните медии са поместени 3 000 материала, а над 1 500 са публикациите на ОИЦ в Единния портал на еврофондовете в България www.eufunds.bg.

 

През годините екипът на ОИЦ – Разград подготви и издаде множество печатни и електронни материали за европрограмите и добрите примери от проекти в областта (могат да се видят в електронен вариант тук: www.eufunds.bg/bg/node/811).

Проведе 10 поредни пъти кампанията „Дни на Европа в Разград”, която популяризира приноса на еврофондовете за развитието на региона и се превърна в традиция и празник за хората от Лудогорието. Организирахме много конкурси, спортни надпревари, фотоизложби и други събития, чрез които по нетрадиционен и забавен начин провокирахме интереса на деца, младежи и възрастни жители и гости на региона към възможностите по европрограмите и постигнатите положителни резултати от еврофинансирането

 

ОИЦ – Разград си сътрудничи с всички местни, регионални и национални институции и ведомства с ангажименти в сферата на проектната дейност, местното и регионалното развитие. Екипът на Областния информационен център участва в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Включи се в учредяването и дейността на Регионалния академичен център, в партньорство с Българската академия на науките, Филиал-Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев” и Областната администрация. Учредител и редовен участник е в заседанията на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания. С помощта на ОИЦ се актуализира инвестиционния профил на Лудогорието. Участвахме във формулирането на приоритетни тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. и в изработването на Плановете за интегрирано развитие на общините от региона.

 

ОИЦ – Разград е търсен и уважаван партньор за реализация на полезни инициативи от всички икономически и социални партньори в региона.

 

В края на срещата всички се почерпиха с торта във връзка с кръглата годишнина от функционирането на ОИЦ – Разград.