дом Исперих Център за подкрепа за лица с увреждания и техните семейства бе открит...

Център за подкрепа за лица с увреждания и техните семейства бе открит днес в Исперих

0
ДЯЛ

В сградата на бившето училище „Христо Ботев“ в Исперих днес официално отвори врати първият Център за подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания. Лентата на новата социална услуга прерязаха кметът на община Исперих инж. Белгин Шукри, управителят на услугата Алина Георгиева и управителят на фирмата-изпълнител. На събитието присъстваха още зам.-кметовете Ариф Ахмед и Аксел Кючюк, председателят на Общинския съвет Бейти Бекир, ръководители на институции в града и служители на администрацията.

Новата социална услуга е насочена към осигуряването на качествена грижа за лицата с увреждания и техните семейства на територията на Община Исперих. В нея ще се предоставя подкрепа за 30 потребители на възраст над 18 години с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени). На потребителите ще бъдат осигурени дневни и почасови услуги, като социално и здравно консултиране, информиране, подкрепа и посредничество, терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо- и арттерапия. Центърът ще предлага и услуги в домашна среда чрез мобилна работа.

Социалната услуга е създадена по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ с 100% безвъзмездна финансова помощ.