дом Новини 20 безработни ще бъдат ангажирани с аварийни дейности през декември

20 безработни ще бъдат ангажирани с аварийни дейности през декември

0
ДЯЛ

20 трайно безработни жители на Община Разград ще бъдат ангажирани с аварийни дейности през месец декември. Програмата за обучение и заетост на трайно безработни лица се реализира от Община Разград съвместно с Дирекция Бюро по труда-Разград.

Програмата стартира от 1 декември, участниците в нея ще бъдат ангажирани с извършване на аварийни дейности, включващи почистване на натрупал сняг, отстраняване на  шума от/около отводнителните шахти, почистване на речните дерета.

Проектът включва 20 ниско квалифицирани  лица, като 6 от тях ще работят заедно със служителите на Общинско предприятие ”Паркстрой”, а останалите 14 са разпределени в селата в Общината, съобразно големината и особеностите на населеното място. Към кметствата в Мортагоново, Стражец, Благоево и Дянково са наети по двама души, а в селата Пороище, Дряновец, Липник, Топчии, Киченица и Ясеновец е назначен по един човек. Останалите населени места не са включени, тъй като или не е проявена инициатива от местните кметства или не е имало местни жители, отговарящи на изискванията на Програмата – да са регистрирани като безработни поне от 12 месеца. 20-те човека, ангажирани с аварийни дейности, ще работят на 4-часов работен ден и ще получават заплащане на база на минималната работна заплата