дом Разград 59 деца ще получат финансови стимули по Мерките за насърчаване на творческите...

59 деца ще получат финансови стимули по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

0
ДЯЛ

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим откри и ръководи заседанието на Експертно-консултативна комисия, която разгледа заявленията по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби за 2021 г. Г-жа Расим е председател на комисията, в която участват и председателите на Постоянната комисия по образование и наука в Общински съвет-Разград Елка Неделчева и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности Свилена Дечева, както и юрист и експерти от общинските отдели „Образование и спорт“ и „Култура, религиозни дейности и младежки дейности“.

Финансови стимули по Мерките талантливите деца на Разград имат възможност да получават за седма поредна година. Общата сума, която се разпределя между одобрените от комисията, е предвидена в бюджета на Община Разград, тя е в размер на 25 000 лв. 

В регламентирания срок до 9 ноември в Община Разград бяха подадени 74 заявления по Мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл. 12 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, които не се финансират от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерски съвет от 09.04.2021 г. 

Комисията установи, че заявленията на 59 деца отговарят на предварително зададените изисквания в Мерките за закрила на деца с изявени дарби. Две от децата ще получат по два еднократни финансови стимула, тъй като са спечелили призови места в конкурси през последните месеци на 2020 г. и през настоящата 2021 г., а това е допустимо по регламент. 7 от заявленията са получили отказ, тъй като на отговарят на условията. 19 деца ще получат финансов стимул за класиране на трето място, 21 – за второ, 19 – за първо, а две за Гран При. Това са: Андрея Николаева Ангелова – Класирана с „Голямата награда“ на Девети национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, раздел „Публицистика“, юни 2021 г. в гр. Разград и Александра Галинова Златева – Класирана с награда „Гран при“ на Арт Фестивал „Сезони“ – конкурс за млади поп и рок изпълнители – гр. Бургас (02-04 юли 2021 г.). Предстои изчисляване на стойността на стимулите и издаване на индивидуални заповеди за отпускането им на всяко дете, както и оповестяване на списък с имената на децата и техните постижения на сайта на Община Разград.

Наградите на талантливите разградски деца ще им бъдатвръчени през декември по банков път или, ако противоепидемичните мерки позволяват, на тържествена церемония.