дом Новини „Културата е кауза, изпълнена със смисъл и душевна красота, която е мъдрост...

  „Културата е кауза, изпълнена със смисъл и душевна красота, която е мъдрост и пример как се обича и тачи, как се пази и гради – народ, език, държава!„

  0
  ДЯЛ
  1. Г-жо Челеби, от близо месец сте Председател на читалище „Делиорман 2014” в Разград, бихте ли се представили с няколко думи за тези читатели, които не Ви познават? 

  Казвам  се Айше Челеби, родом съм от град Исперих, но от дълги години живея в град Разград, където съм прекарала по-голямата част от смисления ми живот. Майка съм на две прекрасни деца. Любител съм на изкуството, поезията и на културата като цяло. Вземала съм участие и съм посещавала редица културни събития в Разград. Обичам природата, пътешествията и предизвикателствата. Избирането ми като Председател на НЧ“Делиорман 2014г“ Разград бе голямо предизвикателство, но и отговорност, за което бих искала отново да благодаря на всички за гласуваното доверие, обещавам, че ще направя всичко възможно да оправдая доверието и да надграждам постигнатото до момента в поверения ми културен храм, като смятам че заедно с Управителния съвет ще успеем. 

           2.  Читалището е организирало десетки прояви и събития, насочени към деца и млади хора, какви ще са Вашите бъдещи планове и идеи?

  Да, децата са бъдещето на България! Всички отминали инициативи са били създадени с много любов и насочени към млади и възрастни!  Изкуството, културата, спорта  възпитава в най-ранна детска възраст на полезни навици и същевременно гради у тях нравствени качества за пълноценно и хармонично развитие. Нужно е талантливите деца да бъдат открити своевременно, наша задача е да им предоставяме възможност да се изявяват, сприятелявайки се да работят по групи, да се амбицират и да изживяват вълнуващи и незабравими моменти, извън училищата. Както до сега и аз ще продължа да работя с много любов в името на нашата култура и идентичност в Разградска община. Ще акцентирам да работим върху фолклорните традиции, обичаи, нетрадиционни и иновативни методи,  както и с непрекъснато участие във всевъзможни програми с проектни предложения, за да се дофинансира читалищната дейност, тъй като разполага с много оскъден бюджет, а не генерира приходи.

  • Кое е най-голямото предизвикателство? Как ще работите и развивате културата в условията на Ковид-19?

  Предизвикателствата за Делиорман са били трудностите, те са били една школа, където всеки може да открива себе си, да развива потенциала си, да съхранява своите ценности и идентичност.  Ролята на Европейския съюз и погледа на младото поколение към читалищната дейност е от съществено значение в съвременните ни условия. Основна задача за нас ще бъде да привличаме още повече млади хора в читалището.  Читалищните ни членове наброяват близо 180 души, има много млади хора, които имат желание да посещават културния ни дом, за да търсят среда, забавление, да споделят интереси. Но за съжаление Ковид-19 удари най-много и културата и културните прояви, които бяха смисъл за живот за нашите съграждани. Едно от предизвикателствата за мен ще бъде да съживя самодейните групи с въвеждане на нови, креативни идеи за привличане на младите хора. Имам много идеи, които тепърва ще споделя с управителния съвет, за да започнем лека полека да ги реализираме, тъй като промените в културата и поведението на хората по време на пандемия се отрази не много благоприятно за всички нас. Ние жадуваме за култура, за изкуство, за хубави и добри дела в този пандемичен свят. Нашата цел е да се стремим да изграждаме още по добро общество, облечено в духовни и културни ценности, въпреки тежката обстановка. Но разбира се идеята ни е не само да съхраняваме език, култура, традиции и обичаи,  а същевременно и да създаваме новаторски и модерни инициативи, които да привличат младите хора. От друга страна ускорено променящият се  глобализиран свят, новите науки и технологии ни принуждават да бъдем в крак с времето,  да бъдем креативни, да създаваме условия и отговаряме на очакванията на младите и подрастващи поколения.  Също така и липсата на цяла субсидирана бройка от Министерството на културата е тревожно, тъй като читалището ни навърши вече 7 година от своето учредяване, а не среща нужната подкрепа от страна на държавата. Необходимо е по-голямо наблягане и инвестиции в културата и изкуството, за да дадат възможност на хората в тези времена на тежки изпитания да участват активно. Културните дейности са достатъчно евтини, но имащи благоприятно и трайно въздействие, като са  сравнително ефективни върху местното и регионално развитие.  

  • В навечерието сте на 7-мия рожден ден на Читалище Делиорман, като едновременно с това, ще отпразнувате и официалния празник на Народните будители, какво ще си пожелаете и какво ще бъде вашето послание?   

   Управителният ни съвет през изминалите 7 години видяхме, че бе пълен с  идеи, ентусиазъм и нестихващо желание за работа. Всички членове на читалището са били в подкрепа на културната институция през годините, било с доброволчество, било с дарения на вещи, мебели, книги и т.н. От името на предходния председател Хабибе Расим, от свое име и от името на Управителния съвет поздравявам всички дейци на културата, просветители, учители и всички учредители и членове на Читалище Делиорман, като им пожелаваме здраве, мъдрост и благоденствие. По повод Деня на българската духовност – 1 ноември, се обръщаме с поклон към всички будители народни, с поклон за дарената светлина, мъдрост и пример как се обича и тачи, как се пази и гради – народ, език, държава!

  Пожелаваме си позитивно отношение от новосформирания управленски елит към дейността на творците на културата, защото в основата на една държава лежи културата. Културата е кауза, изпълнена със смисъл и душевна красота, като следва да се пази, тачи и гради!  

  Интервю с Айше Челеби- Председател на НЧ “Делиорман“Разград

  Лудогориенюз