дом Завет Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10...

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

0
ДЯЛ

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21.01.2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на
10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица. Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.

Срокът на онлайн преброяването изтича в 24.00 часа на 30 септември. Дотогава всеки, който желае може да се преброи чрез Информационна система „Преброяване 2021“. Електронното преброяване е по-бързо и удобно, а и не е нужно хората да чакат преброител. За попълването на електронната преброителна карта е необходима регистрация. За целта са задължителни наличие на валиден имейл адрес и български документ за самоличност. С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които обичайно живеят в него. Лицето, което прави регистрацията трябва задължително да бъде преброено с електронната карта.

Към 6 часа на 29 септември преброените онлайн в област Разград са 18538 души, разпределени в 8094 домакинства. Това е 16.9% от населението на областта по последни статистически данни. От всички електронно преброени лица близо 71% са от община Разград. Най-ниска е активността в община Самуил – 0.8%.

Преброените от преброители към края на 28 септември са 48307. Така общо преброените хора в област Разград са 66845 души, или 60.9%.