дом Новини По-строг контрол по спазването на противоепидемичните мерки заради четвъртата вълна на COVID...

По-строг контрол по спазването на противоепидемичните мерки заради четвъртата вълна на COVID – 19

0
ДЯЛ

  Компетентните институции ОД на  МВР, РЗИ и ОД „Безопасност на  храните“, при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да организират  осъществяването на стриктен контрол за спазване на въведените със заповед на Министъра на здравеопазването от 29.07.2021 г. противоепидемични мерки на територията на област Разград. Това реши на свое неприсъствено заседание Областният кризисен щаб за борба с коронавируса, с председател областният управител Иван Борисов. Тези мерки са провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора.

  Щабът реши още да бъде направено всичко възможно, за да се ускори ваксинационният процес  в област Разград. За целта РЗИ-Разград, кметовете на общини и на кметства в региона трябва да създадат нужната организация във всички селища. Необходимо е още да бъдат осигурени достатъчен брой места, в които да се извършва ваксинация.

  Решението на щаба за предприемане на тези мерки е с цел да се ограничи разпространението на COVID-19 и да бъде направена необходимата подготовка преди настъпването на очакваната  четвърта вълна.