дом Исперих Национален конкурс „РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“

Национален конкурс „РАЗКАЖИ МИ ЛУДОГОРИЕТО“

0
ДЯЛ

Общинският съветник Дамян Милев, с подкрепата на Община Исперих и Исторически Музей–Исперих, обявяват първия Национален конкурс на тема „Разкажи ми Лудогорието“ в следните категории:

– рисунка (до три произведения)
– фотография (до три снимки)
– стихотворения, разказ, есе и/или научна статия (до три страници във всеки жанр)

В конкурса могат да участват младежи с българско гражданство, независимо дали понастоящем живеят на територията на България, или не.

Жури от трима души във всяка категория, утвърдени творци от Лудогорието, ще разглеждат и обсъждат творбите в следните възрастови групи:

I–ва група (ученици):
– 9-ти до 12-ти клас

II–ра група (студенти):
– бакалаври, магистри и докторанти

Участниците са свободни да използват различни подходи за представяне на техните идеи.

Конкурсът се провежда анонимно. Творбите и кратка информация (в отделен файл) за участника, трябва да бъдат изпратени на e-mail: razkaji.ludogorieto@gmail.com

Награди:

Всички отличени участници ще имат възможността да бъдат част от официалната програма на втория празник за съвременно изкуство и спорт „В Шепите на Демир Баба“, който ще се проведе през септември месец в АР „Сборяново“, близо до гр. Исперих.

Организаторите ще поемат:
– настаняване в туристическо дружество „Исперих“ – 11-12 (септември);
– храна през трите дни;
– посещение на Тракийската царска гробница в с. Свещари;
– посещение на комплекс „Свещоливница“ в с. Свещари;
– посещение на „Къщата с дърворезбите“ в с. Малък Поровец;
– в програмата са предвидени лекции, упражнения и беседи между наградените от конкурса и журито.

Наградените творби ще бъдат изложени и представени:
– 1-ви етап: по време на фестивала;
– 2-ри етап: в градската галерия на Община Исперих;
– 3-ти етап: в градска среда – в центъра на гр. Исперих, под формата на транспаранти;
– 4-ти етап: създаване на фейсбук страница на конкурса от участниците и публикуването на творбите им там;
– 5-ти етап: отпечатване на книга с всички наградени творби от първото издание на конкурса „Разкажи ми Лудогорието“;

Период на провеждане: 01.08.2021 г. – 01.09.2021 г.

Очакваме Ви да ни разкажете за Лудогорието, а ние да ви го покажем!