дом Кубрат ОБЩИНА КУБРАТ С ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ПО ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

ОБЩИНА КУБРАТ С ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ПО ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

0
ДЯЛ

Целта на горещият телефон /0879 918 109 / по проект „Патронажна грижа + в община Кубрат“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. с приоритетна ос № 6 –„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, е за заявяване на искане за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, за лица поставени под карантина, възрастни лица и такива, чието състояние не позволява да извършат горе посочените дейности. Това съобщават от Общинската информационна служба в Кубрат.Обхватът на целевата група, включена в настоящата дейност, са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години, други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, както и лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.