дом Кубрат Пръскат повторно срещу комари в Кубрат

Пръскат повторно срещу комари в Кубрат

0
ДЯЛ

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности ще се проведе наземна обработка срещу комари, както следва:

• 26.07.2021 г. – с. Медовене – от 21:00 до 21:30 часа – Екип 1 и Екип 2
• 26.07.2021 г. – Кубрат от 21:45 до 23:30 часа – Екип 1 и Екип 2
• 26.07.2021 г. – с. Каменово – от 00:00 до 00:30 часа – Екип 1
• 26.07.2021 г. – с. Равно – от 00:40 до 01:15 часа – Екип 1
• 26.07.2021 г. – с. Беловец – от 01:30 до 02:00 часа – Екип 2
• 26.07.2021 г. – с. Сеслав – от 02.30 до 03:15 часа – Екип 2
• 27.07.2021 г. – с. Севар – от 21:00 до 21:30 часа – Екип 1 и Екип1
• 27.07.2021 г. – с. Мъдрево – от 21:45 до 22:20 часа – Екип 1
• 27.07.2021 г. – с. Тертер – от 22:40 до 23:20 часа – Екип 1
• 27.07.2021 г. – с. Бисерци – от 21:50 до 22:30 часа – Екип 2
• 27.07.2021 г. – с. Божурово – от 22:45 до 23:30 часа – Екип 2
• 27.07.2021 г. – с. Звънарци – от 23:50 до 00:30 часа – Екип 2
• 27.07.2021 г. – с. Юпер – от 00:45 до 01:30 часа – Екип 2
• 27.07.2021 г. – с. Горичево – от 00:50 до 01:30 часа – Екип 1
• 27.07.2021 г. – с. Точилари – от 01:45 до 02:20 часа – Екип 1
• 27.07.2021 г. – с. Задруга – от 02:40 до 03:20 часа – Екип 1
• 27.07.2021 г. – с. Савин – от 02:15 до 03:00 часа – Екип 2

  • Екип 1 – Марио Лазаров
  • Екип 2 – Филиян Чолаков

Снимка: Архив