дом Кубрат Председателят на ОБС- Кубрат за пътищата: „Ако управляващите не искат да финансират...

Председателят на ОБС- Кубрат за пътищата: „Ако управляващите не искат да финансират пътищата в тези райони, нека да го обявят“

0
ДЯЛ


Във връзка с проведените протести край с. Бисерци и настъпили дебати относно действията на Община Кубрат по отношение на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на републиканската пътна мрежа на територията на общината, Председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров направи разяснения по няколко казуса, свързани с питания от страна на граждани. От пресслужбата на Община Кубрат предоставиха пълният текст на обръщението:
Уважаеми жители на община Кубрат!Искам да обърна внимание предвид днешните обвинения в личен план и нападки относно състоянието на републиканските пътищата на територията на Община Кубрат.Днес бях на протеста като гражданин на община Кубрат в подкрепа и да покажа че съм един от Вас!На този мирен протест отсъстващите, тук липсващите хора не бяха само от община Кубрат. Когато става въпрос за републикански път, отговорността е на управляващите, отговорността е на Министерството на регионалното развитие и на Агенцията по пътищата.
Днес исках да видя представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта, областния управител, и на Агенцията по пътищата. Днес някой да ги е виждал?!
Аз с удоволствие изготвих и предложих на заседание от 30.06.2020г. на общински съвет Кубрат декларация относно предприемане на незабавни мерки за рехабилитация на републиканските пътища на територията на Община Кубрат, но трябва и да Ви споделя , че това не е първият и последният ми опит да направя нещо за подобряването на пътищата в нашата община.
Ако управляващите не искат да финансират пътищата в тези райони, нека да го обявят. Ако управляващите полагат грижа за всички райони, за всички жители на България еднакво, нека да го обявят. Но аз като Председател на общински съвет Кубрат и като жител на с. Бисерци, такова нещо, такава грижа, специална, за пътищата в нашия регион не виждам. Призовавам да бъде обърнато внимание на този район, защото живеещите в този район не са трета класа хора. Те са абсолютно равнопоставени, равностойни на всички български граждани. Призовавам управляващите да видят състоянието на пътищата, да направят контакт с хората тука, за да може така прословутите видими резултати да ги видят ето тука.Призовавам медиите да минат през участъка Глоджево – Кубрат, за да видят колко е проходим пътя. Той е непроходим.Желанието на нашите хора е да имат проходими пътища, защото, те са непроходими.


Хюсеин Юмеров,Председател на ОБС- гр. Кубрат