дом Новини В четвъртък е публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.

В четвъртък е публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.

0
ДЯЛ

Публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства  от европейски фондове на община Разград за 2020 година ще се проведе утре, 17 юни, от 17,30 ч. в бистро „Зайо Байо“

Обсъждането се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания.

На публичното обсъждане ще бъде представен годишният отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2020 година, а присъстващите жители на Община Разград ще имат възможност да споделят становища и да зададат въпроси по отчета.

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Разград  www.razgrad.bg , в секция „Финансови дейности“ – https://www.razgrad.bg/activities-and-services/activities/financial-activities.