дом Новини В 68 избирателни секции ще се гласува на 11 юли в община...

  В 68 избирателни секции ще се гласува на 11 юли в община Разград

  0
  ДЯЛ

  Община Разград уведомява, че във връзка с насрочените с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. със Заповед № 598/19.05.2021 г. на кмета на Община Разград са образувани избирателните секции на територията на общината и са утвърдени тяхната номерация, обхват и адрес.

  Пълният текст на заповедта и приложението към нея са публикувани на официалната интернет страница на Община Разград  www.razgrad.bg в рубрика „Избори” и са поставени на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” №37А.

  Образуваните избирателни секции са 68, 39 от тях са в областния град, останалите 29 в другите населени места в общината.