дом Новини РИОСВ инспектира божурите край Беловец

  РИОСВ инспектира божурите край Беловец

  0
  ДЯЛ

  Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности с находища на див божур – в с. Беловец, в землището на с. Подайва и в землището на с. Печеница – съобщават от Общинската информационна служба в Кубрат.

  При проверки в местността „Мющерека“ е установено, че растенията край Беловец са във фаза на цъфтеж. Там е установено най-голямо покритие – групи средно от около 25-30 екземпляра, предимно в слънчевите участъци на горската територия. Изготвено е писмо до Държавното горско стопанство, които стопанисват находището, да извършат обследване на територията и да предложат подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване на състоянието му.В трите защитени местности не са установени нарушения на режимите, записани в заповедите им за обявяване – бране, изкореняване, палене на огън или други стопански дейности.

  Снимка: Община Кубрат