дом Лозница Община Лозница днес се включи в Международния ден на Земята!

Община Лозница днес се включи в Международния ден на Земята!

0
ДЯЛ

Община Лозница днес се включи в Международния ден на Земята!
В акцията за почистване се включиха голяма част от служителите в Общината, начело с мен, като почистихме голяма част от площадките, зелената площ пред Общината и изхода на града. Засадихме 72 броя фиданки от смърч и червен дъб в парка, като дадем добър пример затова, че ежедневно трябва да се грижим и опазваме природата, която ни заобикаля, за да живеем в още по-чиста околна среда с чист въздух и чисти зелени площи!