дом Исперих НОВИ ЧЕТИРИ ЗОНИ ЗА ОТДИХ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ИСПЕРИХ ПО ПРОЕКТ

НОВИ ЧЕТИРИ ЗОНИ ЗА ОТДИХ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ИСПЕРИХ ПО ПРОЕКТ

0
ДЯЛ

НОВИ ЧЕТИРИ ЗОНИ ЗА ОТДИХ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ИСПЕРИХ ПО ПРОЕКТ

Днес, 16.04.2021 г., беше подписан първият тристранен договор между Община Исперих, СНЦ „МИГ – Исперих“ и ДФ „Земеделие“ за изпълнение на проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“. Проектното предложение е по мярка 7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих, и е на обща стойност 260 321,11 лв. без ДДС. Проектът предвижда оформянето на четири зони за отдих:
– кът за игри и отдих за деца до 12 г. ще бъде изграден на зелената площ до
бившия магазин „Домино“ /преди детска ясла „Малечко Палечко“/;
– детски кът с подходящи съоръжения, градинско обзавеждане и засаждане на различни видове растителност ще бъде създаден в зелените площи на изхода към с. Драгомъж;
– в градинката до магазин „Десятката“ ще се изгради кът за фитнес на открито с девет съоръжения, районът ще се благоустрои с градинско обзавеждане и енергоспестяваща осветителна инсталация;
– в тревната площ зад р-т „Трамонто“ ще се обособи кът за фитнес на открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане.
Крайният срок за изпълнение на проекта е м. юни 2023 г.
Община Исперих е в очакване да бъдат подписани договори за още две проектни предложения, внесени през м. май 2020 г. „Единият от проектите предвижда обособяване на мултифункционални зали в читалищните сгради в селата М. Поровец, Белинци, Лудогорци, Г. Поровец и Лъвино, а с финансирането по другия проект ще обновим лекоатлетическата писта на градския стадион и ще изградим мултифункционална площадка за спорт“ – обясни кметът Белгин Шукри и допълни, че заедно с екипа си ще продължи да работи отговорно и всеотдайно за промяна на облика на града и общината в името на хората, които го заслужават.