дом Новини Общинският съвет заседава на 2 март, в дневния ред е проектът за...

  Общинският съвет заседава на 2 март, в дневния ред е проектът за бюджет за 2021 г.

  0
  ДЯЛ

  Общински съвет-Разград ще проведе заседание на 2 март с дневен ред, в който влизат 22 докладни записки.

  Сесията е насрочена за 13,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград, ще бъде излъчвана по телевизия „Кис 13“, по Общинско радио Разград и на фейсбук страницата на Община Разград.

  Сред докладните, които местните парламентаристи ще обсъждат, е проектът за бюджет на Община Разград за 2021 г. Той влиза на сесия след провеждане на публично обсъждане и след обсъждане на заседания на всички постоянни комисии към местния парламент.

  Сред темите за обсъждане пред общинските съветници са и: Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;  Наредба за допълнение на Наредба № 23 на Общински съвет Разград за реда и начина за провеждане на публични обсъждания; Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград и други.