дом Новини В месеца на любовта, Добротата и Любовта влезе в класната стая

  В месеца на любовта, Добротата и Любовта влезе в класната стая

  0
  ДЯЛ

  Малчуганите от втори „в“ клас при СУ „Христо Ботев“ с класен ръководител  Бахтишен Османова  посветиха два последователни часа по изобразително изкуство на тема „ Моята приказка за добротата и любовта. В първия час дискутираха за добротата и добрината, коментираха добрите постъпки на които са били свидетели или извършили сами, опитаха се да очертаят профила на добрия човек, а през втория час вече думата имаха четката и боите.  Изборът на темата не е случен,  тя е част от превантивно-образователната програма на местната комисия „Ценности и добродетели“, която беше представена на партньорска срещи с класните ръководители в началото на учебната 2020/2021година, а класът един от първите  заявили доброволчество в разпространението на добротата,  защото вярват, че „добрият човек“ върши чудеса и всички трябва да усвоим този толкова ценен житейски урок.

  Уважение към близките, обич и сплотеност в семейството, грижи към природата, оказване на помощ към малки и беззащитни животни ясно се открои в детските рисунки, които рисуваха с желание и замах.

   „Да бъдем добри, към себе си, към близките си, към животните, към  природата и да учим, и другите на това“ е основното послание в детските рисунки. 

  Като истински посланици на доброто, напълно заслужено извоюваха специален сертификат „Посланици но доброто“ издаден от МКБППМН-Кубрат, а класният им ръководител беше уважен с грамота „Добър партньор“.

  Предстоят още инициативи по темата и от други класове, подкрепили  основната идеята заложена в превантивната програма на местната комисия- – противодействие на всякакви форми на насилие и агресия в училище чрез творчество и формиране на  позитивни нагласи.

  МКБППМН-Кубрат