дом Новини Командирован съдия от Районен съд Търговище започва работа в Окръжен съд Разград

  Командирован съдия от Районен съд Търговище започва работа в Окръжен съд Разград

  0
  ДЯЛ

  Със заповед на председателя на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян, от идния понеделник, 15.02.2021 г., на незаетата щатна бройка „съдия“ в Окръжен съд Разград е командирован съдия Пламен Драганов от Районен съд Търговище. Той бе представен днес на колегите си и съдебните служители от изпълняващия функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев.

  Магистратът има над 19 години юридически стаж. Започнал е своята кариера като съдия в Районен съд Омуртаг, след което последователно е бил заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Омуртаг, съдия в Районен съд Търговище, два мандата административен ръководител – председател на Районен съд Търговище, изпълняващ функциите административен ръководител – председател на РС Търговище, а от 28.10.2020 г. съдия в Районен съд Търговище. Той ще работи в Наказателно отделение на Окръжен съд Разград.

  Участвал е в обучения и семинари, свързани със съдебната практика на гражданското, наказателното и административното право и процес.

  Има най-високият ранг в съдебната система – „Съдия във ВКС и ВАС“.