дом Новини Язовирът в Бисерци бе предаден във владение на Държавното предприятие за управление...

  Язовирът в Бисерци бе предаден във владение на Държавното предприятие за управление на язовирите

  0
  ДЯЛ

  Язовирът в с. Бисерци, община Кубрат, бе предаден чрез областния управител Гюнай Хюсмен във владение на Държавното предприятие за управление на язовирите /ДПУЯ/. Досега водоемът бе стопанисван от Община Кубрат. ДПУЯ ще направи пълен ремонт на съоръжението, за да е безопасно и годно за ползване от местните хора. Има вариант язовирът да бъде отдаден за стопанисване под аренда.

  През лятото на 2020 г. общинският язовир в с. Юпер по тази процедура бе предаден на ДПУЯ. Водоемът бе в списъка на потенциално опасните и през годините често създаваше проблеми на местните хора. Новият собственик ремонтира изпускателя, язовирната стена и преливника на съоръжението. Все още по него има довършителни работи, които се очаква да приключат до април тази година.

  По същата процедура предстои към ДПУЯ да бъдат прехвърлени водоемите в Звънарци и Брестовене.