дом Новини Започна плащането на местните данъци

  Започна плащането на местните данъци

  0
  ДЯЛ

  Кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2021 г. в община Разград започна днес. Изменения в налозите в сравнение с предходната година няма.

  Съгласно Закона за местните данъци и такси някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни,  втора – до 31 октомври, а на предплатилите до 30 април 2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска  започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които са плащат по този начин, са: данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци.

  Данъкът върху недвижимите имоти е в размер 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За 2021 година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет Разград на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, находящи се в  гр. Разград, на физическите и юридически лица тя е в размер на 3,3 на хиляда; за жилищните имоти, находящи се в  населените места на Община Разград, на  физическите и юридически лица – в размер от 4,5 до 15,00 на хиляда; за нежилищните имоти на физическите и юридически лица – 6,5 на хиляда.

  Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2021 г., всички данъчно задължени лица ще получат съобщения, където ще могат да видят освен текущите си задължения за 2021 г. и просрочени такива. Съобщенията ще бъдат разпратени от „Български пощи“ ЕАД в срок до 1 март 2021 г.

  Плащания могат да се извършат по следните начини: в брой на касите в паричния салон на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград; безкасово с ПОС-терминално устройство; по банков път; с пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД;  в офисите и на касите на „Изипей“ АДи чрез мобилното приложение iCard;  чрез дигиталните канали на лицензирани кредитни институции (банки), извършващи платежни услуги по приемане на плащания за местни данъци и такси към Община Разград – услугата за интернет банкиране e-Postbank и мобилното приложение за мобилно банкиране m-Postbank на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ и услугата за електронно банкиране ДСК Директ на „Банка ДСК“ АД, в пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД; както и в брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметства на територията на общината.

  Въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2021 г. може да се задават в отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 084 618 301, 084 618 130, 084 618 120. На интернет страницата на Община Разград гражданите могат да извършат проверка на данъчните си задължения (след издаване на ПИН от отдел „Местни данъци и такси“), както и да използват калкулатор за данъка за МПС, ето тук: https://www.razgrad.bg/activities-and-services/activities/local-taxes-and-fees