дом Новини Конкурс за сплотени класове организира Местната комисия за борба с противообществените прояви

  Конкурс за сплотени класове организира Местната комисия за борба с противообществените прояви

  0
  ДЯЛ

  Конкурс за класови дейности по Превантивния календар за 2021 г. организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. Сред целите на конкурса са: да съдейства за сплотяване на ученическите колективи, да се покажат добри практики за изграждане на класови екипи, да се осмисли свободното време на младите хора с положителни емоции, да се развиват умения и компетентности за преодоляване на противоправното поведение.

  В конкурса могат да участват всички класове от училищата в Община Разград, които са запознати с тематичния Превантивен календар на МКБППМН, избрали са някой от празничните дни, вписани в него и са отбелязали го по атрактивен начин. Организираното от тях събитие може да участва в конкурса под формата на текстово представяне, снимки и клипове, изпратени чрез класния ръководител на имейл okbppmn_proekti@abv.bg до 30.06.2021г. Може да се участва неограничен брой пъти с различни проекти в различните месеци. Активността ще бъде оценена от екипа на Местната комисия.

  Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии: Креативност и новаторство; Екипност и единодействие; Съответствие на дейността на потребностите и проблемите на учениците; Брой участници и брой проведени събития за периода.

  Участниците ще бъдат разпределение в три възрастови групи: Първа група I-IV клас; Втора група V-VIII клас; Трета група IX-XII клас.

  Във всяка група ще бъдат връчени по три награди. Първата награда е еднодневна екскурзия на стойност 1500 лева, втора награда – ваучер на стойност 1200 лева, а трета – ваучер на стойност 1000 лева.

  За допълнителна информация тел.:084 661397, 0892 603026.