дом Новини Започна монтирането на системата за мониторинг на въздуха в Разград

  Започна монтирането на системата за мониторинг на въздуха в Разград

  0
  ДЯЛ

  Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев посети ДГ“Шестте ястребинчета“ в Разград, където днес започна монтирането на система от сензори за измерване качеството на атмосферния въздух в Разград.

  Системата включва три станции с по 6 сензора за различни видове замърсители. Другите две станции ще бъдат също върху покривите на детски заведения, но в други райони на града  – ДГ“Детелина“ и ДЯ“Слънчево детство“. Разработката, която се монтира, е на Технически университет-София, сензорите са произведени във Великобритания – обясни доц. Росен Милетиев, който представи пред заместник-кмета Добрин Добрев възможностите на системата. Тя замерва концентрацията на: въглероден окис, азотни двуокиси, амоняк, серен двуокис, сероводород и фини прахови частици. Отчита и атмосферните условия – температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра. Обобщената информацията от трите станции ще се изпраща до централизиран обект и през уеб адрес ще може да се наблюдава от жителите на Община Разград в реално време на интернет страницата на Общината. Там ще се представят както моментните стойности, които ще се получават на всеки 15 секунди, така и визуализация под форма на графики, чиято актуализация ще е ежеминутна. В напълно реално време на графиките ще може да се сравнят текущите стойности с допустимите стойности по Български държавен стандарт.

  Веднъж годишно системата ще минава през профилактика, гаранционният й срок е от 2 години, след което тя ще трябва да се провери и калибрира.

  Системата на Техническия университет е използвана в Столична община, там станциите са били монтирани към автобусния транспорт. Интерес към нея има и от Община Русе, където обмислят да използват 5 точки за поставяне на станциите.

  Системата се въвежда в изпълнение на решение на Общински съвет-Разград. До края на седмицата ще стартира и публикуването на интернет страницата на Община Разград на резултатите, които отчитат трите станции.