дом Новини „Граждански наблюдател“ ще следи за обществените поръчки в Разград

    „Граждански наблюдател“ ще следи за обществените поръчки в Разград

    0
    ДЯЛ

    Областната администрация Разград бе домакин на представянето на проекта „Граждански наблюдател“, който се реализира от декември миналата година от Център за съзидателно правосъдие, с изпълнителен директор Георги Милков. На пресконференцията бе представен и анализ на проведени обществени поръчки. В работата на форума взеха участие заместник-областният управител Евгени Драганов и Светлин Симеонов, директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация.

     На пресконференцията бе обявено, че с проекта се създава механизъм за повишена отчетност при изразходването на обществени средства и увеличаване прозрачността в работата на публичните институции в Разградска област. Участниците са си поставили за цел, чрез група от десет активни граждани в общините на региона и три местни неправителствени организации, да наблюдават обществените поръчки и да идентифицират корупционни практики и злоупотреби. В резултат на дейността ще бъдат подавани сигнали до Прокуратурата, Сметната палата и финансовите контролни органи.