дом Новини Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Кубрат

  Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Кубрат

  0
  ДЯЛ

  От вчера в община Кубрат стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.
     Социалната услугата включва почасова подкрепа в домашна среда за:
     • самообслужване;
     • движение и придвижване;
     • промяна и поддържане на позицията на тялото;
     • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
     • комуникация.
     Потребители на услугата са:
     • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
     • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
     Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се извършва след изготвянето на оценка на потребностите.
     Услугата се предоставя от 46 асистенти, назначени на 4 часа, на 56 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.