дом Новини Приеха бюджет 2021 на Община Кубрат

  Приеха бюджет 2021 на Община Кубрат

  0
  ДЯЛ

  С едноминутно мълчание в памет на бившия общински съветник и местен общественик Павлин Петров бе открито първото редовното за 2021 г. заседание на Общински съвет-Кубрат. Неговото начало даде председателят Хюсеин Юмеров – съобщават от общинската информационна служба в Кубрат.

  На сесията бяха подложени за гласуване общо 18 докладни записки, сред които бе и приемането на бюджета на Община Кубрат за 2021 година. Най-важния документ бе приет с гласовете на 16 от общо 20 общински съветници. В приходната и разходната си част новият бюджет е в размер на 18 865 813 лева, като за държавни дейности са предвидени 12 564 579 лева, а за местни – 6 301 234 лева. За дофинансиране на държавните дейности от местни приходи и налози са предвидени общо 599 69 лева. Още в началото на заседанието и след кратки дебати беше приет Годишния отчет за 2020 година относно изпълнението на Програмата за управление за периода 2019-2023 година, съгласно изискванията от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Мнозинството от съветниците прие също отчета за дейността на местния законодателен орган и неговите комисии за периода от месец юли до месец декември 2020 г., като одобри и Годишния доклад за изминалата календарна година по общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 година.

  По отношение на отчетите съветниците от групата на „Земеделски народен съюз“ /ЗНС/ поискаха представянето им да е по-обширно и детайлно. След кратка почивка заместник-кметът Женифер Пойраз представи годишния отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2020 г., а след дебатиране стана ясно, че усилено се работи по отношение за изграждането на нов приют за безстопанствените кучета.

  Заместник-кметът увери че местната администрация е предприела нужните стъпки, свързани с регистрацията на приюта и детайлите по неговото изграждане. Общинарите приеха отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда, както и Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година.

  Детайли относно годишната културна програма бяха разяснени от завеждащият отдел отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо обслужване“ към Община Кубрат Здравко Вутов. Единодушно бяха определени основните месечни заплати на кметовете на кметства, както и общата численост и структурата на Общинската администрация, считано от 1-ви януари 2021 година.

  Съветниците дадоха „зелена светлина“ за общинско кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа в община Кубрат“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. В края на заседанието бяха разисквани предложения от съветниците на ЗНС и постъпило такова от общинския съветник Цветомир Цонев от ГЕРБ.

  Предложенията бяха свързани с изграждането на допълнително нощно осветление в центъра на града и обособяването на платени паркинг зони в централната градска част в общинския център. Цялото заседание бе излъчено на живо в страницата на Община Кубрат.

  Видео от заседанието може да видите тук: https://www.facebook.com/1600812993383417/videos/1746915562164354