дом Новини Институциите: „Няма риск за питейната вода на Разград“

  Институциите: „Няма риск за питейната вода на Разград“

  0
  ДЯЛ

    Няма риск да бъде замърсена питейната вода на Разград заради затлаченото в района на с. Дряновец корито на река Бели Лом. Това увериха управителят на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД инж. Стоян Иванов и представители на компететните институции РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Напоителни системи ЕАД, клон Долен Дунав, на работна среща, инициирана от областния управител Гюнай Хюсмен. В заседателната зала на Областна администрация присъстваха само инж. Иванов и подалият сигнала за възможен риск от замърсяване общественик инж. Мариян Цанев. Останалите участници се включиха в дебата онлайн.

    На срещата стана ясно, че от кладенците, от които „Водоснабдяване-Дунав“ подава вода на града и околните населени места, редовно се вземат проби, които не показват отклонение от нормата. Според специалистите на практика е невъзможно замърсяване да се просмуче в подпочвените води и да стигне до сондажите на В и К. Още повече, че нивото на река Бели Лом е ниско.

    „Хубаво е, че няма непосредствена опасност за питейната вода и здравето на гражданите. Въпреки това сме длъжни да вземем мерки за разчистване на коритото на Бели Лом от растителност и наслоявания“, заяви областният управител. Той обяви, че вариантът това да се случи е да бъде отпуснато финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. За целта Областна администрация ще изготви технически проект и ще го внесе за разглеждане от Комисията. Това ще е четвъртата такава разработка на управата. Другите три са за разчистване коритата на реките Сазлъка, Топчийска и Крапинец.