дом Новини Какви данъчни облекчения ще ползваме от 2021-а

  Какви данъчни облекчения ще ползваме от 2021-а

  0
  ДЯЛ

  От тази година влизат в сила редица данъчни промени, които засягат както фирмите, така и гражданите, информира Pariteni.bg.

  Хората, решили да направят ремонт на дома си, ще ползват данъчни облекчения. Те ще се дават само за парите, дадени за труд на майсторите. За целта обаче те трябва да издадат документ, ако са фирма, за цената на положения труд. Ако са физически лица, в декларацията ще трябва да присъстват техните данни. Към самата декларация не се прилагат такива документи, но подаващият я трябва да ги пази и представи при проверка от страна на НАП.

  Размерът на облекчението е до 2 000 лв. годишно. При съсобственост на жилището отделните притежатели могат да си поделят тази сума, като всеки декларира своята част, но пак общата стойност не трябва да надхвърля максимума. Той се приспада от данъчната основа при попълване на декларацията.

  Това облекчение не може да се ползва от фирми, в търговската дейност на които е включено въпросното жилище. Но ако само адресът по регистрация на фирмата и тази на физическото лице съвпадат, то тогава няма проблем да се ползва облекчението. Имотът трябва да е в България. Важно е да се знае, че сумата може да се приспадне, когато се декларират доходите за 2021 г., тоест ще може да се впише в декларацията през 2022 г.

  Данъчни отстъпки вече ще има и за отглеждане на дете. Те ще се ползват за доходите през 2021 г. Тоест за тези, които подават данъчни декларация – през 2022 г., когато ги попълват, а за тези, които ще ползват помощта през работодателя си, тоест са само на трудов договор и нямат други, в края на 2021 г.

  Родителите на 1 дете ще могат да си приспаднат от данъчната основа 4 500, на 2 – 9 000 лв., а на 3 и повече 13 500 лв. Помощта за отглеждане на дете с увреждане е с намаление на данъчната основа с 9 000 лв. Това означава, че за отглеждане на 1 дете в семейния бюджет се връщат условно 450 лв. Сумата все пак ще зависи колко и какви други доходи се декларират.

  Ваучерите за храна през 2021 г. ще са до 80 лв. на нает в предприятието. Те, заедно с допълнителното доброволно осигуряване и някои застраховки като „Живот”,  служат за данъчно облекчение, като стойността им се приспада от данъчната основа.

  От това облекчение обаче могат да се възползват само тези, за които няма влязло в сила към датата на деклариране задължение, което ще се изпълнява принудително. Справка за наличните задължения може да се извади от сайта на НАП и експертите съветват да се пази.Копирано от standartnews.com